Ønsker du å jobbe på en av landets mest tradisjonsrike og spennende folkehøgskoler?

50 % stilling som kokk

  • Stillingen inngår i turnus.
  • Arbeidsoppgavene er hovedsakelig matlaging og baking.
  • Søkere bør ha fagbrev og relevant erfaring. Det er også ønskelig med erfaring og interesse for dietter og vegetarmat. For øvrig må den som ansettes kunne arbeide selvstendig, være strukturert, fleksibel og bidra positivt til arbeidsmiljøet. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.
  • Det er nødvendig at søkere kan ta ekstra arbeid ved behov.
  • Lønn etter tariffavtale. Det er medlemskap i Statens pensjonskasse. For øvrig skjer ansettelsen i henhold til gjeldende lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kjøkken- og internatleder Heidi Mathisen, tlf. 61 26 54 03 / 924 32 784.

Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemål sendes innen  24. april på e-post til: heidi.mathisen@nansenskolen.no.

50 % stilling som renholder

  • Stillingen inngår i turnus.
  • Arbeidsoppgavene er hovedsakelig daglig rengjøring av skolebygning og oppvask etter måltider. Stillingen er tillagt noe matlaging.
  • Det er ønskelig med fagbrev, men ellers legges det vekt på relevant arbeidserfaring, fleksibilitet, nøyaktighet og evne til samarbeid. Det er nødvendig å beherske norsk muntlig og skriftlig.
  • Den som ansettes må kunne arbeide ekstra ved behov.
  • Lønn etter tariffavtale. Det er medlemskap i Statens pensjonskasse. For øvrig skjer ansettelsen i henhold til gjeldende lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kjøkken- og internatleder Heidi Mathisen, tlf. 61 26 54 03 / 924 32 784.

Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemål sendes innen 24. april på e-post til heidi.mathisen@nansenskolen.no