Halv stilling som kokk

Skolen har ledig halv stilling som kokk for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i turnus.

Arbeidsoppgavene er hovedsakelig matlaging, men noe renhold er også tillagt stillingen.

Søkere bør ha fagbrev og erfaring og interesse for dietter og vegetarmat. For øvrig må den som ansettes kunne arbeide selvstendig, være strukturert, fleksibel og bidra positivt til arbeidsmiljøet.

Det er nødvendig at søkere kan arbeid ekstra ved behov.

Lønn etter tariffavtale. Det er medlemskap i Statens pensjonskasse. For øvrig skjer ansettelsen i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kjøkken- og internatleder Heidi Mathisen, tlf. 61 26 54 03 / 924 32 784.

Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemål sendes på e-post til heidi.mathisen@nansenskolen.no.