Ønsker du å jobbe på en av landets mest tradisjonsrike og spennende folkehøgskoler?

40 % stilling som renholder

  • Stillingen inngår i turnus.
  • Arbeidsoppgavene er hovedsakelig daglig rengjøring av skolebygning og oppvask etter måltider. Stillingen er tillagt noe matlaging.
  • Det er ønskelig med fagbrev, men ellers legges det vekt på relevant arbeidserfaring, fleksibilitet, nøyaktighet og evne til samarbeid. Det er nødvendig å beherske norsk muntlig og skriftlig.
  • Den som ansettes må kunne arbeide ekstra ved behov.
  • Lønn etter tariffavtale. Det er medlemskap i Statens pensjonskasse. For øvrig skjer ansettelsen i henhold til gjeldende lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kjøkken- og internatleder Heidi Mathisen, tlf. 61 26 54 03 / 924 32 784.

Søknad vedlagt kopier av attester og vitnemål sendes på e-post til: heidi.mathisen@nansenskolen.no

Søknadsfrist: 20. september 2017.

Søk her