På linjen Visuell kunst utvikler du ditt personlige, visuelle språk gjennom å lære tradisjonelle og nyere teknikker. Ved kreativt arbeid, filosofi og samtaler undersøker vi kunstens plass i samfunnet.

Linjen Visuell kunst er både for deg som ønsker å bli kunstner og for deg som er nysgjerrig på hva du kan bruke det visuelle språket til.

Søknadsskjema

Galleri

I løpet av året får studentene møte forskjellige lærere, som alle er aktive billedkunstnere, og som arbeider med forskjellige ideer, utrykksformer og teknikker.

Følg oss på Instagram

Studentene arbeider som oftest individuelt, med veiledning, men også med felles gjennomgang og samtaler. Undervisningen er verkstedsbasert og du får egen plass i felles atelier med døgnåpen adgang. Skolen har også spesialverksted for grafikk, foto og video.

Undervisning

Linjefag: Kunststudentene har linjeundervisning tre dager pr uke, totalt 15 t. pr uke, der vi jobber innen tre hovedområder:

 • Tradisjonelle teknikker: Maleri, skulptur, tegning, grafikk
 • Kunst og samfunn: Prosjekter, street art, kunst i offentlige rom
 • Nyere medier: Foto, video, performance

Fellesfag: Fellesfagene er en viktig del av det faglige programmet og er obligatoriske for alle linjer, til sammen 11 t pr uke. Disse er:

 • Filosofihistorie
 • Internasjonal sikkerhetspolitikk
 • Kunsthistorie

Les mer om fellesfagene

 

Søknadsskjema

 

Samarbeidsprosjekter

Flere ganger i året legges det opp til samarbeidsprosjekter innen: installasjon, video, stedskunst og tverrfaglig samarbeid.  I løpet av vinteren jobber vi med snø- og isskulpturer i Nansenskolens hage. Visuell kunst- og Skrivekunst har samarbeidsprosjektet: Tekst og bilde.

Galleri

Inspirasjon fra kunstinstitusjoner

Linjen søker å holde seg oppdatert det som skjer på kunstfeltet, gjennom aktiv bruk av Lillehammer Kunstmuseum, Oppland Kunstsenter, Galleri Zink og Elephant Kunsthall. Vi drar også på kunsttur til Oslo. Les mer om lokale kunstinstitusjoner her.

Semesteroppgaver

I slutten av første semester jobber studentene med en semesteroppgave der de selv velger tema og teknikk. Skoleåret avsluttes med en utstilling av studentarbeider.

Galleri

pris, Søknad og opptak – les mer

studietur

Hvert år tilbys en utenlandsreise. De siste årene har Visuell kunst reist til Berlin sammen med studentene på Skrivekunstlinjen for å oppleve både kunst, litteratur og kulturlivet! Reisene kan variere fra år til år.

Les mer om studietur

Galleri

Studentene ved linjen for visuell kunst kan velge enkelte fag i tillegg til fellestimer og linjeundervisning:

VALGFAG

 • Litteratur

  Vi tar utgangspunkt i store, klassiske, litterære verk i dette valgfaget. Lærerne vil snakke om bøker de har en nærhet til, både fra den europeiske litteraturhistorien og fra andre deler av verden. Sammen vil vi gjøre oss kjent med verkene og med konteksten som verkene springer ut av. Hva kan disse klassiske tekstene si oss om verden og mennesket til ulike tider? Hvilke ideer formidler de om politikk og samfunn? Hvordan har tekstene blitt videreført og gjenfortolket? I dette faget vil du møte flere av skolens lærere i tillegg til noen gjesteforelesere.

 • Tolkiens litteratur

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, essay, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Vi tar for oss grunnleggende tema i forfatterskapet, som fremstillinger av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen. Vi ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er en av lærerne på linjen.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Bærekraft i praksis

  Menneskets økologiske fotavtrykk blir større og større, og dypere og dypere. Det er lett å kjenne på at man aldri får gjort nok for å motvirke klimaendringene og miljøødeleggelsene vi er vitne til, og som vi alle bidrar til å skape kun ved å være et menneske i det 21. århundre. Hva er individets ansvar, og hva må plasseres på systemnivå? Hvor mye kan vi forvente av oss selv som enkeltmennesker? Valgfaget er praktisk rettet og tar sikte på å inspirere til handling og atferdsendring for individet så vel som fellesskapet. Nudging, eller dulting, er et nøkkelbegrep. Faget vil samtidig ha et systemkritisk perspektiv, og rette fokus mot forholdet mellom individ og system. Undervisningen består av ekskursjoner, naturobservasjoner, praktiske verksteder, planlegging og gjennomføring av prosjekter og samarbeid med lokale aktører. Det legges stor vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side, og studentene trekkes med i utformingen av undervisningsopplegget. Lærer er Ida-Sofie Solberg Stryken.

 • Nansenmix

  Nansenmiks er Nansenskolens hyggefag nr. 1! Her får du anledning til å bli kjent med hele personalet. Avlur våre glimrende kokker tips om hvordan lage sunne og søte fristelser, eller by på lekker, hjemmelaget pizza. Hør om kattens idéhistorie helt tilbake fra egyptisk oldtid, eller om det hollandske tulipankrakket på 1600-tallet. Bli med til Gudbrandsdalslågen en høstdag for å se ørreten gyte. De som jobber på Nansenskolen er opptatt av så mangt, og vil gjerne dele med seg – con amore, – med kjærlighet.

 • Tekst og bilde

  Dette faget er nytt av året og kan velges av alle linjer. Vi vil utforske ulike måter å kombinere tekst og bilde. Valgfaget blir et samarbeid mellom lærerne på Visuell kunst og Skrivekunst. Faget er åpent for alle. Eksempel på timer er: kaligrafi, håndsydde bøker, tekster om bilder og tekst som bilder, Dadaisme og tekst, tekst og bilder på sosiale medier.

 • Friluftsfag

  I dette valgfaget vil vi gå ut i naturen på små ekspedisjoner og turer. Vi vil lære oss å være i naturen, oppleve mangfold, egen mestring, og bevege oss ute i ulikt vær og føre. Vi lærer oss å kjenne på naturens egenverdi og selv være en del av den. Turene kan inkludere bållaging, mattilbereding, bading, samtaler, sosialt fellesskap og utforsking av de flotte områdene rundt Lillehammer gjennom skoleåret. Ofte er veien til målet et mål i seg selv. Lærer er Frøydis Helene Frøsaker.

 • Drama – intensivkurs

  Drama er et kurs som foregår i to helger i løpet av skoleåret. Gjennom improvisasjoner, teatersport og tekstarbeid frigjøres fantasien, og man får prøve ut ulike dramatiske ytringsformer. Hver helg avsluttes med en liten forestilling. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring med drama. Det viktigste er å leke, utfolde seg og ha det morsomt! Faglærer er Trine Vollan, som er freelance dramatiker, forfatter og filmskaper.

 • Sjakk – intensivkurs

  Kurset vil foregå konsentrert i noen helger gjennom skoleåret, og vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Kursholder er Askild Bryn, en dyktig sjakkspiller som har kommentert flere sjakkmesterskap for NRK.

 • Musikkfilosofi – intensivkurs

  Dette er et lørdagskurs i musikkfilosofi, med tidligere rektor Peder Christian Kjerschow. Her settes studentene inn i ulike epoker i europeisk musikkhistorie, satt i sammenheng med filosofihistorien. Studentene får lytte til utdrag av musikkstykker i tillegg til forelesninger. Kurset er åpent for alle linjer.

 • Tegning – intensivkurs

  I dette kurset vil vi prøve ulike tegneteknikker, både kull, blyant, kritt og tusj. Alle kan tegne, og alle kan sette en strek. Med dette som utgangspunkt vil vi prøve å finne og utvikle forholdet til linje, flate, lek med materialer og observasjon av omgivelsene. Tegning handler både om teknikk og om å tørre å frigjøre seg fra forestillinger om hvordan noe skal se ut. Utprøving av ulike metoder åpner for nye muligheter til å uttrykke seg og bruke blikket. Tegning kan være både figurativt og abstrakt, å skape noe med enkle midler er det sentrale. Lærer er Frøydis Frøsaker.

 • Retorikk – intensivkurs

  Vi tar for oss klassikere innenfor retorikk. Det vil særlig legges vekt på politisk retorikk med historiske og moderne eksempler. Valgfaget er et tilbud som legges inn som kortkurs i løpet av året, og som studentene kan velge i tillegg til sine faste fag. Faglærer er filosof Joakim Hammerlin.

NB! Valgfagtilbudet kan variere noe fra år til år.

Søknadsskjema

 

Lærere

Her er de som har undervist på linjen de siste årene, innen ulike kunstneriske teknikker:

Jannecke Lønne Christiansen, foto/maleri/video, cyanotypi og stedskunst

Jannecke Lønne Christiansen er hovedlærer på linjen. Hun er billedkunstner, utdannet ved Kunstakademiet i Bergen. I egen kunst bruker hun ofte fotooverføringer og cyanotypi. Hun underviser i ulike fotografiske teknikker, som cyanotypi, fotoemulsjon, fototransfer og digitale teknikker som photoshop. Hun underviser også i maleri, video og stedskunst/installasjon. I foto vil studentene jobbe med tekniske utfordringerer og komposisjon, dybdeskarphet og bevegelse, idé og historiefortelling. Kunstens plass, sted og sammenheng belyses gjennom stedskunst og installasjon. Les mer om Jannecke her

Galleri

Frøydis Helene Frøsaker, tegning

Frøydis Helene Frøsaker er skoleåret 2019-2020 en av to hovedlærere på linja for Visuell kunst. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og har senere arbeidet med ulike medier. De siste årene har hun fokusert på tegning, samt installasjon og video, hvor landskap og natur er tema. I tillegg til sitt kunstneriske virke har hun undervist i grunnskole, videregående skole og på Nansenskolen. Les mer om Frøydis Frøsaker her

Lene Kilde, ståltrådskulptur

Lene Kilde er skulptør som i 3 år har jobbet med ståltråd som hovedmedium. Lene Kilde er utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med en Mastergrad i produktdesign, og har også gått på Einar Granums kunstfagskole. I hennes undervisning lærer du om om oppbygging av en fysisk 3d tegning/skulptur. Hvilke linjer definerer formen?  Les mer om Lene Kilde her

Petter Hepsø, skulptur

Petter Hepsø er en av våre fremste skulptører. Han tar utgangspunkt i tradisjonelle modelleringsteknikker og jobber etter modell. Et reisverk i ståltråd skal holde leiren oppe og samtidig utgjøre skulpturens kjerne. Formen modelleres dermed innenfra og ut til overflaten. Skulpturene som lages vil kunne støpes i gips, for de som ønsker det. Les mer om Petter Hepsø her

Tarald Johan Wassvik, maleri, akvarell, tresnitt (permisjon skoleåret 2019-20)

Tarald Wassvik har sin utdannelse i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo. Før dette studerte han ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Det kongelige danske kunstakademi i København. Som billedkunstner jobber Tarald med forskjellige materialer og teknikker. Ved Nansenskolen underviser han i maleri, akvarell og tresnitt i tillegg til å følge studentene gjennom skoleåret med individuell veiledning, evaluering og diskusjonsgrupper. Han var selv kunststudent ved Nansenskolen, skoleåret 2006-07. Les mer om Tarald Wassvik her

*Det kan skje endringer i lærerstaben fra år til år.

Hva trenger du av utstyr?

 • Du trenger kamera, helst speilrefleks eller tilsvarende, og egen PC/Mac.
 • Ved oppstart får du en utstyrspakke med tegne- og maleutstyr. Påfyll av dette får du etter behov.
 • Du får har egen plass i et stort felles atelier, som er døgnåpent. I tillegg har linjen eget grafikkrom og eget datarom. Les mer om skolens rom og andre fasiliteter her

Studentarbeider

GalleriSøk her