På linjen Visuell kunst utvikler du ditt personlige, visuelle språk gjennom å lære tradisjonelle og nyere teknikker. Ved kreativt arbeid, filosofi og samtaler undersøker vi kunstens plass i samfunnet.

Linjen Visuell kunst er både for deg som ønsker å bli kunstner og for deg som er nysgjerrig på hva du kan bruke det visuelle språket til. Vi kombinerer ulike teknikker med en undersøkende og åpen praksis, der både det personlige og det utadrettede prosjektet har plass.

Følg oss på Instagram

Galleri

I løpet av året får studentene møte forskjellige lærere, som alle er aktive billedkunstnere, og som arbeider med forskjellige ideer, utrykksformer og teknikker.

Studentene arbeider som oftest individuelt, med veiledning, men også med felles gjennomgang og samtaler. Undervisningen er verkstedsbasert og du får egen plass i felles atelier med døgnåpen adgang. Skolen har også spesialverksted for grafikk, foto og video.

Se film fra Nansenskolen her

Undervisning

Linjefag: Kunststudentene har linjeundervisning tre dager pr uke, totalt 15 t. pr uke, der vi jobber innen tre hovedområder:

 • Tradisjonelle teknikker: Maleri, skulptur, tegning, grafikk
 • Kunst og samfunn: Prosjekter, street art, kunst i offentlige rom
 • Nyere medier: Foto, video, performance

Fellesfag: Fellesfagene er en viktig del av det faglige programmet og er obligatoriske for alle linjer, til sammen 11 t pr uke. Disse er:

 • Filosofihistorie
 • Internasjonal sikkerhetspolitikk
 • Kunsthistorie

Les mer om fellesfagene

Samarbeidsprosjekter

Flere ganger i året legges det opp til samarbeidsprosjekter innen: installasjon, video, stedskunst og tverrfaglig samarbeid.  I løpet av vinteren jobber vi med snø- og isskulpturer i Nansenskolens hage. Visuell kunst- og Skrivekunst har samarbeidsprosjektet: Tekst og bilde.

Galleri

Inspirasjon fra kunstinstitusjoner

Linjen søker å holde seg oppdatert det som skjer på kunstfeltet, gjennom aktiv bruk av Lillehammer Kunstmuseum, Oppland Kunstsenter, Galleri Zink og Elephant Kunsthall. Vi drar også på kunsttur til Oslo. Les mer om lokale kunstinstitusjoner her.

Semesteroppgaver

I slutten av første semester jobber studentene med en semesteroppgave der de selv velger tema og teknikk. Skoleåret avsluttes med en utstilling av studentarbeider.

Galleri

pris, Søknad og opptak – les mer

studietur

Hvert år tilbys en utenlandsreise. De siste årene har Visuell kunst reist til Berlin sammen med studentene på Skrivekunstlinjen for å oppleve både kunst, litteratur og kulturlivet! Reisene kan variere fra år til år.

Les mer om studietur

Galleri

Studentene ved linjen for visuell kunst kan velge enkelte fag i tillegg til fellestimer og linjeundervisning:

VALGFAG

 • Litteratur og idéhistorie

  I dette faget skal vi lese og diskutere tekster fra ulike epoker i den europeiske idéhistorien. Utover det å forstå og tolke tekstene, skal vi forsøke å finne frem til den konteksten som verkene springer ut av, og undersøke i hvilken grad tekstene kan sies å være uttrykk for sin tid. Hva kan disse klassiske tekstene si oss noe om synet på verden og mennesket i ulike tidsaldre? Hvilke ideer formidler de om politikk og samfunn? Og hvordan har de tekstene blitt videreført og gjenfortolket på stadig nye måter? Vi ser blant annet på: Platons Symposium, Matheusevangeliet, Dantes Guddommelige komedie, Goethes Faust, Mary Shelleys Frankenstein, Thomas Moores Utopia og Christine de Pisans Boken om damenes by. Faglærer er Clemet Askheim.

 • Tolkiens litteratur

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, essay, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Vi tar for oss grunnleggende tema i forfatterskapet, som fremstillinger av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen. Vi ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er en av lærerne på linjen.

 • Ibsens samtidsdramaer

  Vi fordyper oss i Ibsens tolv siste skuespill, hans såkalte samtidsdramaer. Ibsen understreket at disse stykkene til sammen danner en enhet, og bør leses i den rekkefølge de er skrevet og forstås i sammenheng med hverandre. Vi ser på hvert skuespill som referanse til ulike historiske epoker, og utforsker hva de ulike historiske epokene har med Ibsens samtidsdramaer å gjøre. Et utgangspunkt er at Ibsen i sitt forfatterskap har vært inspirert av Hegels historiefilosofi, og det gjøres derfor rede for denne. Faglærer er filosof Helge Salemonsen.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Sjakk

  For første gang vil vi ha sjakk som eget valgfag på Nansenskolen. Faget vil foregå konsentrert over fire helger gjennom skoleåret, og vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Faglærer er Askild Bryn, en dyktig sjakkspiller som har kommentert flere sjakkmesterskap for NRK.

 • Musikkfilosofi – helgekurs

  Tidligere rektor Peder Christian Kjerschow har et helgekurs i musikkfilosofi. Her settes studentene inn i ulike epoker i europeisk musikkhistorie, satt i sammenheng med filosofihistorien. Studentene får lytte til utdrag av musikkstykker i tillegg til forelesninger. Kurset er åpent for alle linjer.

 • Tegning – helgekurs

  Helgekurset i tegning er et intensivt tegnekurs, hvor studentene får en grundig introduksjon til det å tegne. De blir introdusert til forskjellige blyanter og hvordan de påvirker uttrykket. Det er både fokus på teknikker, og på studentenes personlige opplevelse. Vi arbeider mye med å tegne kroppen, og tegner hverandre, både i portrett og i helfigur. I tillegg tegner vi croquis, og får foredreag om forskjellige tegnere fra kunsthistorien. Underveis er det individuell og felles gjennomgang. Lærer er Bjørn Kirk.

 • Kinesisk språk

  Hvorfor kinesisk? Både politisk, kulturelt og økonomisk blir Kina en stadig viktigere aktør, og er snart verdens største økonomi. Norge har økt behov for folk som kan kinesisk språk og kultur. Vi er derfor glade for å kunne tilby kinesisk språk fra høsten 2018. Vi begynner på null nivå med Pinyin (Latinsk-basert lydskrift) og enkelte kinesiske tegn. Målet er at deltakerne skal mestre enkle uttrykk for hverdagslige situasjoner. Faglærer er Xiaoling Yao.

Galleri

Hovedlærere

Jannecke Lønne Christiansen, foto/maleri/video, cyanotypi og stedskunst

Jannecke Lønne Christiansen er billedkunstner, utdannet ved Kunstakademiet i Bergen. I egen kunst bruker hun ofte fotooverføringer og cyanotypi. Hun underviser i ulike fotografiske teknikker, som cyanotypi, fotoemulsjon, fototransfer og digitale teknikker som photoshop. Hun underviser også i maleri, video og stedskunst/installasjon. I foto vil studentene jobbe med tekniske utfordringerer og komposisjon, dybdeskarphet og bevegelse, idé og historiefortelling. Kunstens plass, sted og sammenheng belyses gjennom stedskunst og installasjon. Les mer om Jannecke her

Tarald Johan Wassvik, maleri, akvarell, tresnitt

Tarald Wassvik har sin utdannelse i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo. Før dette studerte han ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Det kongelige danske kunstakademi i København. Som billedkunstner jobber Tarald med forskjellige materialer og teknikker. Ved Nansenskolen underviser han i maleri, akvarell og tresnitt i tillegg til å følge studentene gjennom skoleåret med individuell veiledning, evaluering og diskusjonsgrupper. Han var selv kunststudent ved Nansenskolen, skoleåret 2006-07. Les mer om Tarald her

Galleri

Gjestelærere

Lene Kilde, ståltrådskulptur

Lene Kilde er skulptør som i 3 år har jobbet med ståltråd som hovedmedium. Lene Kilde er utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med en Mastergrad i produktdesign, og har også gått på Einar Granums kunstfagskole. I hennes undervisning lærer du om om oppbygging av en fysisk 3d tegning/skulptur. Hvilke linjer definerer formen?  Les mer om Lene Kilde her

Petter Hepsø, skulptur

Petter Hepsø er en av våre fremste skulptører. Han tar utgangspunkt i tradisjonelle modelleringsteknikker og jobber etter modell. Et reisverk i ståltråd skal holde leiren oppe og samtidig utgjøre skulpturens kjerne. Formen modelleres dermed innenfra og ut til overflaten. Skulpturene som lages vil kunne støpes i gips, for de som ønsker det. Les mer om Petter Hepsø her

Frøydis Helene Frøsaker, tegning

Frøydis Helene Frøsaker er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen og har etter det laget kunstneriske arbeider i ulike medier. De siste årene har hun fokusert på tegning, og særlig har hun utforsket det å tegne med kull, hvor landskap og natur er tema. I tillegg til sitt kunstneriske virke har hun undervist i grunnskole, videregående skole, og ved Nansenskolen. Les mer om Frøydis Frøsaker her

Studentarbeider

GalleriSøk her