Nansenskolen har mottatt sjenerøs støtte fra ulike givere ved mange anledninger. Rektor Unn Irene Aasdalen takker de mange som har gitt støtte til skolens virke.

 • Fritt Ord for støtten til tilbygget i 2000, støtte til studentstipender, og til flere prosjekter og kurs
 • Det norske utenriksdepartement for mangeårig støtte til dialogprosjektet på Nansenskolen og dialogsentrene på Balkan
 • UNI-stiftelsen for støtte til nytt låsesystem og belysning rundt hovedbygningen
 • Norsk kulturfond for støtte til bokdager og flere kurs
 • Den norske Forleggerforening for støtte til kurs i forbindelse med litteraturfestivalen
 • Kirkens Nødhjelp for støtte i de første årene av dialogprosjektet på Vest-Balkan
 • Norges Røde Kors for støtte i de første årene av dialogprosjektet på Vest-Balkan
 • Lillehammer kommune for mangeårig oppstartsstøtte, og bidrag til statue av Nansenskolens grunnleggere i anledning 75-årsjubileet
 • Sparebankstiftelsen for støtte til nytt lydanlegg
 • Roar og Inger Johanne Ektvedt for nytt Yamaha-flygel
 • Ragnhild Wang for gave til skolen og testamentert arv
 • Berit Bråten for testamentert arv
 • Einar Gerhardsen – for Nansen-maleriet av Werenskiold samt bøker til biblioteket
 • Kåre Nygård – som ga skulpturer og boksamling til biblioteket
 • Sigmund Skard – som donerte en hel boksamling til biblioteket
 • Kunstnere: Vi vil takke de mange kunstnerne som har gitt oss kunst opp gjennom skolens historie

støtt nansenskolens arbeid

Ønsker du å støtte Nansenskolen – norsk humanistisk akademi? Ta kontakt med rektor Unn Irene Aasdalen her

Søk her