Undset, Tolkien og middelalderen

27.11.2019

«Østenfor sol og vestenfor måne»

Både Sigrid Undset og den engelske forfatteren JRR Tolkien tok i bruk denne teksten fra det kjente folkeeventyret i sin egen skriving. Er det en indikasjon på at det finnes noen fellestrekk mellom disse forfatterne?

Sist ut i vår foredragsrekke i anledning at det er 100 år siden Sigrid Undset flyttet til Lillehammer, er Heidrun Sørlie Røhr.

Foredraget ser nærmere på to forfattere av samme generasjon, som på hver sin måte bruker europeisk middelalder som inspirasjon for sin egen skriving. Kan disse to, svært ulike forfatterne, sies å ha et felles utgangspunkt? Røhr forteller mer om Undsets og Tolkiens liv og kreative virksomhet, og utforsker forskjeller og likheter i de to forfatternes litterære prosjekter.

Heidrun Sørlie Røhr er lektor og informasjonsrådgiver på Nansenskolen, der hun blant annet har et valgfag om Tolkiens litteratur.

Tid: Kl 20.00
Sted: Storsalen

Møtet er gratis, og åpent for alle.

Velkommen!

Vis alle innlegg