Alle linjene på Nansenskolen har felles undervisning flere ganger pr uke, som utgjør grunnstammen i undervisningen. Alle deltar i følgende fag

Filosofihistorie

I filosofihistorien går vi gjennom europeisk filosofihistorie fra antikken og fram til i dag: Hva har formet våre ideer og oppfatning om verden rundt oss, og menneskets plass i den? Hovedvekten blir lagt på ”de fem store», Platon, Aristoteles, Descartes, Hume og Kant, men vi går også relativt grundig inn på førsokratikerne, Sokrates og sofistene, Augustin, Aquinas og Spinoza, Gadamer og Wittgenstein. Fagansvarlig er Helge Salemonsen.

Internasjonal sikkerhetspolitikk

Internasjonal freds- og sikkerhetspolitikk åpner undervisningsuka på Nansenskolen. Vi tar for oss aktuelle internasjonale konflikter og fredsbyggende tiltak. Fagansvarlig er rektor Unn Irene Aasdalen. Andre bidragsytere er ansatte ved Nansen Fredssenter, som har kompetanse på Vest-Balkan, Afghanistan, Somalia og Irak, samt spesielt inviterte gjester, som forskere innen internasjonale forhold.

Kulturhistorie

I Kulturhistorie ser vi nærmere på kunsthistorie, litteratur og andre kulturhistoriske tema i løpet av året. Faget gir bred kjennskap til hvordan kulturhistoriske epoker har artet seg, sett gjennom ulike kunstneriske uttrykk. Rektor Unn Irene Aasdalen underviser i kunsthistorie, mens gjestelærere bidrar andre tema, blant annet tidligere rektorer Inge Eidsvåg og Peder Christian Kjerschow.

Galleri

Andre felles aktiviteter

I løpet av et skoleår på Nansenskolen har vi også andre møteplasser der alle tre linjer er samlet. Nedenfor finner du noen av disse.

Åpne møter

Nansenskolen har siden oppstarten vært en arena for samfunnsdebatt, og de ukentlige åpne møtene på kveldstid står sentralt. Anerkjente forskere, forfattere, kunstnere, politikere og andre samfunnsaktører inviteres til foredrag og samtale, der også øvrige interesserte kan delta. Les mer om åpne møter og kommende arrangement

Åpen dag

Foreldre, venner og andre utenfra blir invitert til skolen for å oppleve et felles kulturarrangement til inntekt for et godt formål.

Peiskveld med aktuelt

En time hver uke forbereder studentene selv en samtale om aktuelle nyheter, primært viktige internasjonale spørsmål. Alle studentene deltar i plenumsdiskusjon og gruppesamtale.

Fagdager

Hver vinter inviterer vi elever og lærere fra videregående skoler til Filosofidagen (i samarbeid med Filosofiforeningen) og Fagdag for Politikk og Menneskerettigheter.