Tros- og livssynssamfunn for fred

24.10.2017

F.v: Thor Henning Lerstad, Marit Neubauer, Madeleine Cederström, Carol Kvande, Inge Eidsvåg, Solbjørg Skruklien, Tekle Testamichael, Yahia Osman (foto: Per Ivar Henriksbø, GD)

Sammen for håp og fred

Ulike tros-og livssynsamfunn i Lillehammer har gått sammen om et arrangement for å sette fokus på håp og fred i en verden med mye uro og ufred som så altfor mange rammes av. Det skjer i Lillehammer Bibliotek på FN-dagen kl 19.00.

Hensikten er også å bidra til større åpenhet, bli bedre kjent, vise hverandre respekt og redusere fordommer mellom folk med ulik tro og livssyn.

”Sammen for håp og fred” inviterer publikum til å lytte og gjøre seg sine egne refleksjoner. Form og innhold vil dermed være forskjellig fra vanlige dialogmøter. Vi ønsker å lage en opplevelse der det ikke er fokus på å presentere egen overbevisning eller formidle de ”rette og beste svar”, men la tekst og musikk tale sitt eget språk uten kommentarer. Slik sett tror vi at dette er ganske unikt og nyskapende.

Hvert tros- og livssynssamfunn har valgt sine egne bidrag utfra tittelen ”Sammen for håp og fred” som presenteres i små sekvenser som veves inn i hverandre som en felles forestilling.

De som er med, er representanter for:

  • Bahá’í-samfunnet
  • Den katolske kirke
  • Den norske kirke
  • Eritreisk ortodoks menighet
  • Human Etisk forbund
  • Muslimsk trossamfunn
  • Inge Eidsvåg fra Nansenskolen, innleder
  • Carol og Thor Kvande bidrar med sang og musikk

Nansenskolens Inge Eidsvåg er innleder. Som mangeårig rektor og lektor har han tatt initiativ til flere prosjekt der tros- og livssynsdialog har blitt satt på dagsorden.

Etter programmet blir det enkel servering og mulighet til samtaler.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Tidspunkt: Kl 19.00

Hjertelig velkommen!

Vis alle innlegg