Til våre nye studenter!

Kjære alle som skal gå på Nansenskolen skoleåret 2019-20,

Velkommen søndag 18. august. Vi gleder oss til å møte dere!

Her er de praktiske opplysningene som vi tror dere trenger:

Praktisk informasjon til de nye studentene

Ta gjerne kontakt dersom det er noe mer dere lurer på.

Hilsen for oss alle,
Rektor Unn Irene Aasdalen og inspektør Signe Therese Strøm

Vis alle innlegg