Petter Nesser om islamistisk terror

11.01.2017

Velkommen til åpent møte med Petter Nesser om trusselen fra islamistisk terrorisme i Europa. Petter Nesser er Seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Nesser har forsket på militant islamisme i Europa i mer enn ett tiår, med fokus på motivasjonsfaktorer, rekruttering og radikaliseringsprosesser.

Han har bakgrunn fra samfunnsvitenskapene, Midtøsten-studier og arabiske studier ved Universitetet i Oslo og The American University in Cairo (AUC). Hovedområder for hans forskning er: Radikal islamisme og al-Quaida, terroristnettverk i Europa, inkludert rekruttering, radikalisering og operasjonelle trender, samt sosial dynamikk og lederskap i terroristnettverk.

I 2015 ga Nesser ut boken: «Islamist Terrorism in Europe, A History» Hurst Publishers.

Tidspunkt: kl 19.00.

Det åpne møtet er gratis og åpent for alle.

Vel møtt!

Vis alle innlegg