Studentlederen om 8. mars

08.03.2018

(foto: Jannecke Lønne Christiansen)

Studentrådsleder Jenny Hjertaas Ljønes sto i spissen da studentene på Nansenskolen inviterte til 8.-marsarrangement.

Hva mener du er den største utfordringen unge kvinner står overfor når det gjelder ulikhet mellom kjønnene i Norge i dag?
– De aller største utfordringene for kvinner i dag er utenfor Norge, men det er fortsatt mye som gjenstår også her hjemme. Mange av studentene på skolen er opptatt av skjønnhetstyranniet og av at så mange unge kvinner legger seg under kniven for å endre på utseendet sitt i tråd med skjønnhetsidealene. Det er for eksempel urovekkende at et økende antall unge kvinner gjennomgår intimkirurgi. For meg er det særlig viktig at vi som kvinner blir hørt på lik linje med mannlige studenter, både i studier, i forskning og i samfunnslivet.

Har du merket deg noen forskjeller mellom kjønnene her på Nansenskolen som du synes vi bør jobbe med?
– Jeg har merket at det er færre jenter som tar plass i undervisningen gjennom å ta ordet i plenum. Det er vanskelig å vite hvorfor dette skjer, men det virker på meg som om jentene er mer redde for å ta opp andres tid, og kanskje er litt mer selvkritiske. Det er også færre jenter som har lyst til å legge fram semesteroppgavene sine. Det er uheldig, for ofte har jentene vel så interessante oppgaver, og har like mye å dele. Jeg synes også at skolen gjerne kan invitere enda flere kvinnelige forelesere utenfra.

Galleri

Studentene sto for et godt besøkt og godt gjennomført arrangement. På programmet sto foredrag med svært kompetente forelesere:

  • Forfatter og tidligere rektor på Nansenskolen, Elisabeth Aasen: «Fra antikkens Lucrieta til våre dagers meetoo. Har vi stadig bruk for 8. mars?»
  • Kunsthistoriker og konservator ved Lillehammer kunstmuseum, Janeke Meyer Utne: Om billedkunstneren Kitty Kielland: «Kitty – ingen pusekatt»
  • Jurist og advokat Nina Bråthen Hjortdal: «Utviklingen av kvinners rettigheter i forhold til straffelovgivningen»

Ønsker du å søke Nansenskolen? Les mer om søknad og opptak her.

 

Vis alle innlegg