– Lærer hva freds- og dialogarbeid er i praksis

Norunn Grande har sin ekspertise fra fredsarbeid i Afghanistan og andre konfliktområder, og er fungerende daglig leder ved Nansen Fredssenter. Nansenskolen er den eneste folkehøgskolen som har et fredssenter i samme bygning.

– Nansen Fredssenter er et fagmiljø som jobber for fred, menneskerettigheter, dialog og forsoning gjennom seminarer, dokumentasjon og deling av kunnskap basert på mange års erfaring fra felt, sier Norunn.

Søknadsskjema

 

Hun er jevnlig i Afghanistan for å besøke sine samarbeidspartnere der. Dette er kunnskap Nansenskolens studenter får nyte godt av gjennom faget Fred, Dialog og Solidaritet, der ansatte ved Nansen Fredssenter deler sine erfaringer direkte fra felt.

Galleri

– Dette skoleåret fikk de innblikk i arbeid i Norge, Vest-Balkan, Chile og Afghanistan ved forelesninger og møte med fredsarbeidere som besøkte skolen, sier Norunn.

– Gjennom praktiske øvelser lærte studentene hva som skal til for å få til en god dialog med vekt på aktiv lytting og å stille gode spørsmål.

– Studentene gjennomførte konfliktanalyse på konkrete konfliktsituasjoner og de fikk prøve seg som tilretteleggere av dialog i rollespill, fortsetter Norunn.

– Likestilling og ytringsfrihet ble valgt som tema da valgfaget holdt «Folkedialog» for hele skolen, en møteform som sikrer at alle kan si hva de mener uten å bli møtt med motargumenter og kritikk, men med spørsmål for å forstå bedre hva som ligger bak uenighet.

Galleri

– Kulturforståelse og utforsking av egen og andres identitet skjedde i møte med studenter som kommer fra andre deler av verden, forteller Norunn. – Teater i dialogarbeid, «gender» i fredsbevarende operasjoner, humanitært arbeid og solidaritet var tema som engasjerte studentene!

– Med internasjonale konflikter som bakteppe tok vi tak i nære problemstillinger og la til rette for dialog om aktuelle dilemma og handlingsalternativ, avslutter Norunn.

Søknadsskjema

 

(Intervju: Heidrun Sørlie Røhr, 17/6 2020)

 

Vis alle innlegg