1) Minoriteter i Norge

Skolen ønsker å ha en studentgruppe som i størst mulig grad samsvarer med mangfoldet i den norske befolkningen. Nansenskolen gir derfor stipend til én student med minoritetsbakgrunn. Dersom du tilhører en minoritet i Norge og trenger økonomisk støtte for å kunne gå på Nansenskolen, søk via vårt elektroniske søknadsskjema og opplys om at du søker minoritetsstipend. Stipendet er på 50.000. Det betyr at du selv må betale 30.000 (dobbeltrom) eller 36.000 (enkeltrom). Dette får du dekket ved å søke om stipend i Statens Lånekasse. Mer om søknad og opptak her

2) Studenter av norsk språk og litteratur fra Russland, Ungarn og Serbia

Nansenskolen har de siste årene kunnet tilby noen stipender med sjenerøs støtte fra Fritt Ord til studenter fra Russland, Ungarn og Serbia. I samarbeid med universiteter i Beograd, Budapest og Moskva har vi i mange år hatt stipendiater som studerer norsk ved disse universitetene. Les intervju med årets stipendiater her. For studenter som ønsker å søke dette stipendet, bruk vårt elektroniske søknadsskjema og opplys om at du søker stipend for studenter i norsk språk fra disse universitetene. Mer om søknad og opptak her

Søk her