Slik håndterer vi koronapandemien

26.03.2020

På Nansenskolen er vi opptatt av å beskytte våre studenter og ansatte, og tar vårt samfunnsansvar på alvor hva angår å begrense spredningen av det nye viruset.

Regjeringens tiltak
Alle undervisningsinstitusjoner ble stengt den 12. mars. Regjeringen besluttet 24. mars at alle landets skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget. Det er skolenes ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolene må fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme.

Undervisning
Siden skolen ble stengt, har elevene ved Nansenskolen arbeidet med semesteroppgaver hjemmefra, med veiledning av lærerne på telefon og e-post. Denne uken har vi kommet i gang med nettbasert undervisning.

Nansenskolen vil så langt det lar seg gjøre følge alminnelig timeplan og legge til rette for digital undervisning, individuelle oppgaver og andre aktiviteter. Mye av undervisningen vil foregå via den digitale plattformen Zoom, som lærerne og elevene nå begynner å bli kjent med.

Skolebygningen er tom, internatet er stille, og vi savner alle elever. Imens er vi glade for at vi kan møtes digitalt. Det er ikke mindre viktig å opprettholde folkehøgskoleånden og det gode fellesskapet nå når alle sitter på hver sin kant, og vi forventer å se alle våre studenter i undervisningen.

Planlagte studiereiser til Berlin og Athen
Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, og årets skoleturer er derfor avlyst. Les mer om Utenriksdepartementets reiseråd.

For Nansenskolen,
Rektor Unn Irene Aasdalen

Vis alle innlegg