Slik håndterer vi coronapandemien

26.03.2020

På Nansenskolen er vi opptatt av å beskytte våre studenter og ansatte, og tar vårt samfunnsansvar når det gjelder å begrense spredningen av viruset.

Regjeringens tiltak
Alle undervisningsinstitusjoner ble stengt den 12. mars. 7. april fikk vi beskjed om at ingen folkehøgskoler kunne gjenåpne før sommeren.

Digital undervisning
Fra 12.mars fulgte Nansenskolen alminnelig timeplan, men med digital undervisning. Studentene arbeidet også med individuelle oppgaver med veiledning og oppfølging av lærerne. Vi har fokusert på å opprettholde folkehøgskoleånden og det gode fellesskapet nå når alle har sisttet på hver sin kant, og har satt pris på å se studentene hver dag i undervisningen. Studiereisene til Berlin og Athen før påske ble avlyst, i tråd med Utenriksdepartementets reiseråd. 8. april hadde vi en foreløpig avslutning for dette skoleåret, på nettplattformen Zoom. Men vi vil organisere en analog avslutning når det er trygt å møtes igjen.

Veien framover og neste skoleår
Selv om all normal aktivitet er satt på pause, kan vi pusse opp en del av internatet (A-blokka), vaske ned og gjøre annet vedlikeholdsarbeid.

Vi gleder oss til å få nye studenter på plass til høsten, og til at skolen igjen kan bli fylt av glade stemmer og mye aktivitet!

Til nå har norske myndigheter arbeidet hardt for å kunne starte den gradvise åpningen av barnehager og skoler, og lite konkret har blitt gjort med tanke på å utarbeide smittevernregler for folkehøgskolene. Men det viktigste nå er at de har kommet med følgende uttalelse:

«Folkehøgskolene er et viktig og populært tilbud for mange unge. Beslutningen om stengning gjelder kun ut dette skoleåret. Vi vet ikke nå hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg fremover, men folkehøgskolene har god tid til å planlegge for hvordan de kan sørge for kontaktreduserende tiltak når skolene åpner opp igjen til høsten.» Les mer her

Denne planleggingen er vi på Nansenskolen i gang med, og det aller viktigste for oss er å skape et trygt og godt miljø her, både på internatet, i undervisningslokalene og i matsalen.

Vennlig hilsen,

Rektor Unn Irene Aasdalen og Inspektør Signe Strøm

Vis alle innlegg