For deg som vil skrive bedre. Her vil du utvikle din egen skriving i møte med skjønnlitteraturens muligheter og mangfold, sammen med flotte medstudenter og lærere som er profesjonelle forfattere.

Din egen prosess

På Skrivekunstlinjen står den egne arbeidsprosessen i fokus. Gjennom styrt, gjensidig tekstgjennomgang i klasserommet og individuell oppfølging fra lærerne, vil du bli en bedre leser av dine egne – og andres – tekster, og med dette utvikle din egen skrift.

Galleri

Søknadsskjema

 

Undervisningen ledes av profesjonelle forfattere, og egner seg for deg som vil bli flinkere til å uttrykke deg gjennom tekst.

Det er et fokus på de skjønnlitterære sjangrene, men du trenger ikke nødvendigvis å ha ambisjoner om å bli forfatter for å få utbytte av undervisningen. Det kan være like nyttig dersom du ønsker å utvikle deg som låtskriver, sakprosaforfatter eller blogger.

Sjangerperioder

I løpet av skoleåret vil du få oppgavestyrte innføringer i flere ulike sjangre:

 • Roman
 • Poesi
 • Noveller
 • Dramatikk
 • Barne- og ungdomslitteratur
 • etc.

Gjennom å møte utfordringene de ulike sjangrene representerer, forsøker vi å skape en større bevissthet rundt det litterære språket og den tekniske verktøykassa.

Som regel foregår dette ved at læreren gir studentene oppgaver som klassen går gjennom i plenum. Slik blir man flinkere til å se hva som faktisk foregår i en tekst, og flinkere til å uttrykke hva det er man ser. Dermed blir man også flinkere til å skrive.

Hør fra Studentene

Intervju med Vilja: – På vei til å finne min egen stemme!
– Det er gøy med en så fri sjanger!
– Vi får prøve nye ting som vi aldri har gjort tidligere
– Korte tekster som skal gi mening
– Man får prøvd ut egen skriving, og man blir møtt åpent og blir tatt på alvor

Galleri

Året omfatter også Nansenskolens bokdager, vinteruke, prosjektuke og reiseuke – alt dette bringer blikket bort fra papiret, for i neste omgang å gi et løftet blikk på egen prosess.

Arbeidet med semesteroppgaver, opplesninger og antologiarbeid er med på å strukturere prosessen, ved at elevene har prosjekter å arbeide med underveis. Avslutningsvis ser vi på bokverdenen, forleggeri og formidling, og på andre muligheter for videreutvikling og publisering.

På Skrivekunstlinja deltar man dessuten i fellesundervisning med de andre linjene. Her vil man kunne lære om diverse filosofiske og politiske emner, som hele tiden er med på å informere den skriveprosessen man selv står i.

Søknadsskjema

pris, Søknad og opptak – Les mer

Undervisning

Linjefag: Studenter på Skrivekunst har linjeundervisning tre dager pr uke, totalt 15 t pr uke.
Fellesfag: Fellesfagene er en viktig del av det faglige programmet og er obligatoriske for alle linjer, til sammen 11 t pr uke. Disse er:

 • Filosofihistorie
 • Internasjonal sikkerhetspolitikk
 • Kunsthistorie

Les mer om fellesfag

Galleri

Studentene ved Skrivekunstlinjen kan velge enkelte fag i tillegg til fellestimer og linjeundervisningen. Disse er:

Valgfag

 • Litteratur

  Vi tar utgangspunkt i store, klassiske, litterære verk i dette valgfaget. Lærerne vil snakke om bøker de har en nærhet til, både fra den europeiske litteraturhistorien og fra andre deler av verden. Sammen vil vi gjøre oss kjent med verkene og med konteksten som verkene springer ut av. Hva kan disse klassiske tekstene si oss om verden og mennesket til ulike tider? Hvilke ideer formidler de om politikk og samfunn? Hvordan har tekstene blitt videreført og gjenfortolket? I dette faget vil du møte flere av skolens lærere i tillegg til noen gjesteforelesere.

 • Tolkiens litteratur

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, essay, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Vi tar for oss grunnleggende tema i forfatterskapet, som fremstillinger av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen. Vi ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er en av lærerne på linjen.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Bærekraft i praksis

  Menneskets økologiske fotavtrykk blir større og større, og dypere og dypere. Det er lett å kjenne på at man aldri får gjort nok for å motvirke klimaendringene og miljøødeleggelsene vi er vitne til, og som vi alle bidrar til å skape kun ved å være et menneske i det 21. århundre. Hva er individets ansvar, og hva må plasseres på systemnivå? Hvor mye kan vi forvente av oss selv som enkeltmennesker? Valgfaget er praktisk rettet og tar sikte på å inspirere til handling og atferdsendring for individet så vel som fellesskapet. Nudging, eller dulting, er et nøkkelbegrep. Faget vil samtidig ha et systemkritisk perspektiv, og rette fokus mot forholdet mellom individ og system. Undervisningen består av ekskursjoner, naturobservasjoner, praktiske verksteder, planlegging og gjennomføring av prosjekter og samarbeid med lokale aktører. Det legges stor vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side, og studentene trekkes med i utformingen av undervisningsopplegget. Lærer er Ida-Sofie Solberg Stryken.

 • Nansenmix

  Nansenmiks er Nansenskolens hyggefag nr. 1! Her får du anledning til å bli kjent med hele personalet. Avlur våre glimrende kokker tips om hvordan lage sunne og søte fristelser, eller by på lekker, hjemmelaget pizza. Hør om kattens idéhistorie helt tilbake fra egyptisk oldtid, eller om det hollandske tulipankrakket på 1600-tallet. Bli med til Gudbrandsdalslågen en høstdag for å se ørreten gyte. De som jobber på Nansenskolen er opptatt av så mangt, og vil gjerne dele med seg – con amore, – med kjærlighet.

 • Tekst og bilde

  Dette faget er nytt av året og kan velges av alle linjer. Vi vil utforske ulike måter å kombinere tekst og bilde. Valgfaget blir et samarbeid mellom lærerne på Visuell kunst og Skrivekunst. Faget er åpent for alle. Eksempel på timer er: kaligrafi, håndsydde bøker, tekster om bilder og tekst som bilder, Dadaisme og tekst, tekst og bilder på sosiale medier.

 • Friluftsfag

  I dette valgfaget vil vi gå ut i naturen på små ekspedisjoner og turer. Vi vil lære oss å være i naturen, oppleve mangfold, egen mestring, og bevege oss ute i ulikt vær og føre. Vi lærer oss å kjenne på naturens egenverdi og selv være en del av den. Turene kan inkludere bållaging, mattilbereding, bading, samtaler, sosialt fellesskap og utforsking av de flotte områdene rundt Lillehammer gjennom skoleåret. Ofte er veien til målet et mål i seg selv. Lærer er Frøydis Helene Frøsaker.

 • Musikkfilosofi – intensivkurs

  Dette er et lørdagskurs i musikkfilosofi, med tidligere rektor Peder Christian Kjerschow. Her settes studentene inn i ulike epoker i europeisk musikkhistorie, satt i sammenheng med filosofihistorien. Studentene får lytte til utdrag av musikkstykker i tillegg til forelesninger. Kurset er åpent for alle linjer.

 • Sjakk – intensivkurs

  Kurset vil foregå konsentrert i noen helger gjennom skoleåret, og vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Kursholder er Askild Bryn, en dyktig sjakkspiller som har kommentert flere sjakkmesterskap for NRK.

 • Drama – intensivkurs

  Drama er et kurs som foregår i to helger i løpet av skoleåret. Gjennom improvisasjoner, teatersport og tekstarbeid frigjøres fantasien, og man får prøve ut ulike dramatiske ytringsformer. Hver helg avsluttes med en liten forestilling. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring med drama. Det viktigste er å leke, utfolde seg og ha det morsomt! Faglærer er Trine Vollan, som er freelance dramatiker, forfatter og filmskaper.

 • Tegning – intensivkurs

  I dette kurset vil vi prøve ulike tegneteknikker, både kull, blyant, kritt og tusj. Alle kan tegne, og alle kan sette en strek. Med dette som utgangspunkt vil vi prøve å finne og utvikle forholdet til linje, flate, lek med materialer og observasjon av omgivelsene. Tegning handler både om teknikk og om å tørre å frigjøre seg fra forestillinger om hvordan noe skal se ut. Utprøving av ulike metoder åpner for nye muligheter til å uttrykke seg og bruke blikket. Tegning kan være både figurativt og abstrakt, å skape noe med enkle midler er det sentrale. Lærer er Frøydis Frøsaker.

 • Retorikk – intensivkurs

  Vi tar for oss klassikere innenfor retorikk. Det vil særlig legges vekt på politisk retorikk med historiske og moderne eksempler. Valgfaget er et tilbud som legges inn som kortkurs i løpet av året, og som studentene kan velge i tillegg til sine faste fag. Faglærer er filosof Joakim Hammerlin.

NB! Valgfagtilbudet kan variere noe fra år til år.

studietur

Hvert år tilbys en utenlandsreise. De siste årene har Skrivekunstlinjen reist til Berlin sammen med studentene på Visuell kunst, for å oppleve både kunst, litteratur og kulturlivet. Reisemålet kan variere fra år til år.

Les mer om studiereiser

Galleri

 

Søknadsskjema

Utstyr

 • Du bør ha din egen bærbare PC/Mac
 • Skolepengene dekker utskrifter av tekst, og du får også en egen skrivebok

Les mer om skolens fasiliteter og rom

linjelærere

Her er lærerne som underviste på linjen skoleåret 2019-20, innen sine ulike litterære sjangere:

 • Marius Emanuelsen er ansatt som ny hovedlærer i 2020!
 • Aksel Selmer, prosa og skriving generelt
 • Martin Ingebrigtsen, om poesi og det poetiske språket (les intervju med Martin her)
 • Johan Mjønes, om å skrive roman
 • Elin Tinholt, om dramatikk
 • Tania Kjeldset, om barne- og ungdomslitteratur
 • Gunnar Klinge, om skrivehåndverk og formidling

Les mer om linjelærerne her

Galleri

*NB! Det kan skje endringer i lærerstaben fra år til år.

Veien videre

Mange fra skrivekunstlinjen går videre med skrivingen og noen gir ut tekstene i bokform. Her er noen av dem:

2019

2018

2017

2015

2009

Kjersti Annesdatter Skomsvold ga ut romanen Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg, som hun ble tildelt Tarjei Vesaas Debutantpris for. Hun ble også nominert til Bokhandlerprisen, P2-lytternes romanpris og kortlistet til International IMPAC Dublin Literary Award, og er siden solgt for oversettelse til 25 språk. I 2014 ble en dramatisering satt opp på Nationaltheatret, med Anne Marit Jacobsen i hovedrollen. I 2012 fulgte romanen Monstermenneske, i 2013 diktsamlingen Litt trist matematikk og i 2014, romanen 33.

Tidligere debutanter

Linn Rottem, Ellisiv Stifoss-Hanssen, Ole Petter Arneberg, Guri Sørumgård Botheim, Eldbjørg Brekke, Jo Torkjel Fenne og Roar Nyholt

Fulgt opp en debut har: Johan Harstad, Gabriel Michael Vosgraff Moro, Kristin Berstad, Lars Mørch Finborud og Julia Lossius Kahrs.

Vi lykkeønsker våre forfattere!Søk her