For deg som vil utvikle et eget skriftlig uttrykk og gjøre deg kjent med skjønnlitteraturens mangfold og muligheter. Vi arbeider med de ulike sjangrene, og med temaer og metoder som skal inspirere til tekst.

Din egen prosess

Det er den egne arbeidsprosessen som står i fokus, dels gjennom styrt, gjensidig tekstkritikk på kortere tekster og dels gjennom individuell veiledning i arbeidet med lengre tekst.

Året er bygd opp av perioder hvor ulike forfattere kommer inn med sine impulser. I dette ligger en tanke om variasjon og også en veksling mellom ekspansjon og kontraksjon, utfoldelse og refleksjon. Året begynner med igangsettende aktivitet; forløsende metoder & oppgaver, samt gruppeprosess: Å skrive handler om å våge overfor omverdenen! Så fortsetter en gjennomgang av språklige og fortellertekniske virkemidler, og vi ser på årets debutanter og arbeider gjerne med bokanmeldelser for lokalpressen. I dette skjer nødvendigvis en bevisstgjøring av håndverket og den språklige verktøykassen.

Så følger sjangerperioder med det poetiske språket, dramatikk og kortprosa, og senere barne-og ungdomslitteratur, poesi, lengre prosa, dagbok og fantasy. De fleste merker at de hører mer hjemme i én sjanger – men like mye kan det handle om å bryte med egne oppfatninger av hvor man hører hjemme. Underveis går vi dypere i arbeidet med klang, bilder og fortellerstemme: hva er det i oss som skriver seg frem? Vi arbeider med myter og den menneskelige erfaringen, og vi drøfter etiske temaer.

Galleri

Se film fra Nansenskolen her

Gjennom året bryter vi opp med bokdager, vinteruke, prosjektuke og reiseuke – alt dette bringer blikket bort fra papiret, for i neste omgang forhåpentligvis å gi et løftet blikk på egen prosess. Arbeidet med semesteroppgaver, samt opplesninger og antologiarbeid er med på å øve det å stå frem med tekst. Avslutningsvis ser vi på bokverdenen, forleggeri & formidling, og på muligheter for videreutvikling og publisering.

Under hele løpet står den egne prosessen naturlig i forbindelse med andre prosesser: fellesundervisningen med dens fokus på kulturforankring, forfatterskap som introduseres, egen lesning osv. – Og naturligvis de personlige prosesser hver enkelt står i, og som vi søker å støtte.

Undervisning

Linjefag: Studenter på Skrivekunst har linjeundervisning tre dager pr uke, totalt 15 t pr uke.
Fellesfag: Fellesfagene er en viktig del av det faglige programmet og er obligatoriske for alle linjer, til sammen 11 t pr uke. Disse er:

 • Filosofihistorie
 • Internasjonal sikkerhetspolitikk
 • Kunsthistorie

Les mer om fellesfag

Studentene ved Skrivekunstlinjen kan velge enkelte fag i tillegg til fellestimer og linjeundervisningen. Disse er:

Valgfag

 • Ibsens samtidsdramaer

  Vi fordyper oss i Ibsens tolv siste skuespill, hans såkalte samtidsdramaer. Ibsen understreket at disse stykkene til sammen danner en enhet, og bør leses i den rekkefølge de er skrevet og forstås i sammenheng med hverandre. Vi ser på hvert skuespill som referanse til ulike historiske epoker, og utforsker hva de ulike historiske epokene har med Ibsens samtidsdramaer å gjøre. Et utgangspunkt er at Ibsen i sitt forfatterskap har vært inspirert av Hegels historiefilosofi, og det gjøres derfor rede for denne. Faglærer er filosof Helge Salemonsen.

 • Litteratur og idéhistorie

  I dette faget skal vi lese og diskutere tekster fra ulike epoker i den europeiske idéhistorien. Utover det å forstå og tolke tekstene, skal vi forsøke å finne frem til den konteksten som verkene springer ut av, og undersøke i hvilken grad tekstene kan sies å være uttrykk for sin tid. Hva kan disse klassiske tekstene si oss noe om synet på verden og mennesket i ulike tidsaldre? Hvilke ideer formidler de om politikk og samfunn? Og hvordan har de tekstene blitt videreført og gjenfortolket på stadig nye måter? Vi ser blant annet på: Platons Symposium, Matheusevangeliet, Dantes Guddommelige komedie, Goethes Faust, Mary Shelleys Frankenstein, Thomas Moores Utopia og Christine de Pisans Boken om damenes by. Faglærer er Clemet Askheim.

 • Tolkien – myter og modernitet

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, essay, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Vi tar for oss grunnleggende tema i forfatterskapet, som fremstillinger av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen. Vi ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er en av lærerne på linjen.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Kinesisk språk

  Hvorfor kinesisk? Både politisk, kulturelt og økonomisk blir Kina en stadig viktigere aktør, og er snart verdens største økonomi. Norge har økt behov for folk som kan kinesisk språk og kultur. Vi er derfor glade for å kunne tilby kinesisk språk fra høsten 2018. Vi begynner på null nivå med Pinyin (Latinsk-basert lydskrift) og enkelte kinesiske tegn. Målet er at deltakerne skal mestre enkle uttrykk for hverdagslige situasjoner. Faglærer er Xiaoling Yao.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Sjakk

  For første gang vil vi ha sjakk som eget valgfag på Nansenskolen. Faget vil foregå konsentrert over fire helger gjennom skoleåret, og vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Faglærer er Askild Bryn, en dyktig sjakkspiller som har kommentert flere sjakkmesterskap for NRK.

 • Tegning – helgekurs

  Helgekurset i tegning er et intensivt tegnekurs, hvor studentene får en grundig introduksjon til det å tegne. De blir introdusert til forskjellige blyanter og hvordan de påvirker uttrykket. Det er både fokus på teknikker, og på studentenes personlige opplevelse. Vi arbeider mye med å tegne kroppen, og tegner hverandre, både i portrett og i helfigur. I tillegg tegner vi croquis, og får foredreag om forskjellige tegnere fra kunsthistorien. Underveis er det individuell og felles gjennomgang. Lærer er Bjørn Kirk.

 • Musikkfilosofi – helgekurs

  Tidligere rektor Peder Christian Kjerschow har et helgekurs i musikkfilosofi. Her settes studentene inn i ulike epoker i europeisk musikkhistorie, satt i sammenheng med filosofihistorien. Studentene får lytte til utdrag av musikkstykker i tillegg til forelesninger. Kurset er åpent for alle linjer.

 • Samtidskunst – kortkurs

  Det blir et nystartet kurs i samtidskunst fra høsten 2018. Kurset blir åpent for påmelding fra studenter ved alle linjer. Følg med for kommende fagplan!

studietur

Hvert år tilbys en utenlandsreise. De siste årene har Skrivekunstlinjen reist til Berlin sammen med studentene på Visuell kunst, for å oppleve både kunst, litteratur og kulturlivet. Reisemålet kan variere fra år til år.

Les mer om studiereiser

pris, Søknad og opptak

Les mer om pris, søknad og opptak her

Veien videre

Mange fra skrivekunstlinjen går videre med skrivingen og noen ender opp i bokform, vanligvis en eller to fra hvert årskull.

Av forfattere som debuterte i 2017, har fire tidligere har gått på Skrivekunst på Nansenskolen: Ragnhild Eskeland med romanen: Føling på Pelikanen Forlag, Maia Kjeldset Siverts med romanen: Det ble en rotte på Flamme Forlag, Synnøve Virkesdal med diktsamlingen: Vadested på Jæren Forlag, og Bendik Vada med diktsamlingen: Vak på Oktober Forlag.

Kenneth Moe, som gikk på Nansenskolen i 2006/07, fikk Tarjei Vesaas debutantpris for 2015 for boken Rastløs.

Maria Navarro Skaranger, som gikk på Skrivekunst i 2013/14, debuterte allerede vinteren 2015 med romanen Alle utlendinger har lukka gardiner. Skrevet på såkalt kebabnorsk, ble romanen raskt en snakkis, og den brakte henne Debutantprisen.

Høsten 2015 kom ytterligere en debutant herfra: Eirin Gundersen med diktsamlingen Du er menneske nå. I 2009 kom hele fem av våre ut med bok, og én tittel ble snart et fenomen: Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg, av Kjersti Annesdatter Skomsvold. Denne ”dystre feelgoodromanen” ble tildelt Tarjei Vesaas Debutantpris, nominert til Bokhandlerprisen, P2-lytternes romanpris og kortlistet til International IMPAC Dublin Literary Award, og er siden solgt for oversettelse til 25 språk. I 2014 ble en dramatisering satt opp på Nationaltheatret, med Anne Marit Jacobsen i hovedrollen. Men Kjersti hviler ikke på laurbærene; i 2012 fulgte romanen Monstermenneske, i 2013 diktsamlingen Litt trist matematikk og i 2014, romanen 33. Noe som i sannhet må kalles å bygge et forfatterskap!

Andre tidligere studenter som har debutert de siste årene er:

 • Maja Sæternes
 • Linn Rottem
 • Ellisiv Stifoss-Hanssen
 • Ole Petter Arneberg
 • Guri Sørumgård Botheim
 • Eldbjørg Brekke
 • Jo Torkjel Fenne
 • Roar Nyholt

Fulgt opp en debut har Johan Harstad, Gabriel Michael Vosgraff Moro, Kristin Berstad, Lars Mørch Finborud og Julia Lossius Kahrs.

Vi lykkeønsker våre forfattere!

 Søk her