Dette er Nansenskolens styre pr høsten 2018. Styret velger selv leder og nestleder.

Medlemmer

Bodil Alver Moen, leder
Gudmund Moren, nestleder
Trond Johnsen
Randi Skeie
Torbjørn Bækkevold
Unn Irene Aasdalen, rektor
Elisabeth Andreassen, ansattrepresentant
Joakim Hammerlin, ansattrepresentant
Dagny Marie Sand Haarberg, studentrepresentant

vararepresentanter

Kristin Solli
Arne Norborg
John Anders Røislien
Signe Therese Strøm, assisterende rektor
Heidi Mathisen, ansattrepresentant
Jannecke Lønne Christiansen, ansattrepresentant
Marie Heglum Kirkedam, studentrepresentant

Galleri

Søk her