Skjønnhetsproblemet i italiensk renessanse

05.04.2018

Velkommen til foredrag på Litteraturhus Lillehammer ved filosofihistoriker og rektor ved Nansenskolen, Unn Irene Aasdalen.

Det er sterke bånd mellom filosofi og kunst. Sjelden har dette båndet vært knyttet tettere enn mellom kunstneren Sandro Botticelli (1445-1510) og den filosofiske konteksten han stod i.

Botticellis verker Våren og Venus’ fødsel inviterer oss til fortolkning. Alt ettersom hvordan symbolene i maleriene forstås, tegnes det konfliktuerende teorier om relasjonen mellom skjønnhet og kjærlighet – det mest brennende spørsmål i florentinsk nyplatonisme.

Møtet starter kl 19.00.
Les mer om arrangementet på Litteraturhus Lillehammers hjemmeside

Vel møtt!

Vis alle innlegg