Sikkerhetspolitikk i Europa

12.03.2018

Sikkerhetspolitikk ved Europas yttergrense: Er Europa parat til å håndtere en fundamental kursendring?

Henrik Breitenbauch, Direktør for Center for Militære Studier ved Universitetet i København, kommer til Nansenskolen for å snakke om europeisk sikkerhetspolitikk.

Områdene sør og sørvest for Europa utgjør en stor del av verdenskartet – fra Kaukasus via Midtøsten til Afria. Her finnes ifølge vestlige sikkerhetsanalyser den såkalte «krisebuen». Her er statene, i motsetning til normalen i Europa, generelt sårbare, og vil, særlig i Afrika, bli utsatt for ytterligere press gjennom voksende ungdomskull. Svake politiske og økonomiske institusjoner betyr at de vil få vanskeligheter med å tilby de nye borgerne bedre liv.

Det vil i de kommende årtier forsterke eksisterende konflikter og fremprovosere nye. Det vil også med stor sannsynlighet øke den ukontrollerte migrasjonen mot Europa. Dessverre har Europa, Vesten og verdenssamfunnet kun begrenset evne til å behandle de grunnleggende årsakene til situasjonen. Den demografiske utviklingen vil altså utfordre Europas evne til både å forhindre, eller begrense katastrofer utenfor Europa, og til å sikre kontrollen med sine yttergrenser.

I fem hundre år har verdenshistorien handlet om hva Europa kunne gjøre med verden. Kommer den fra nå av til å handle om hva verden kan gjøre med Europa? Er Europa parat til å håndtere en så fundamental kursendring?

Breitenbauch har som sine primære forskningsområder forsvars- og sikkerhetspolitikk, strategiprosesser, nasjonal sikkerhet og forsvarsplanlegging. Han har bred erfaring med politisk og strategisk analyse, policyutvikling og kvalitetskontroll.

Tidspunkt: 20.00
Møtet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

 

Vis alle innlegg