Tel: 61 26 54 00
E-post:

Kontonummer: 9050.05.64376
Organisasjonsnummer: NO 971 534 702

Besøksadresse:
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 2
2609 Lillehammer

Fakturaadresse:

Web-redaktør: Heidrun Sørlie Røhr
Ansvarlig redaktør: Unn Irene Aasdalen

Foto: Anne Valeur, Jannecke Lønne Christiansen, Gorm Gaare
Design og utvikling: Heydays

© Nansenskolen 2020