Sakprosadagen – Krigens retorikk

11.10.2019

Øverst f.v.: Cecilie Hellestveit (foto: Lisbeth Michelsen), Bjørn Westlie (foto: Sonja Balci), Joakim Hammerlin, Tormod Heier, Hedda Langemyr og Gudmund Moren (Foto: Litteraturhus Lillehammer FB)

Krigens retorikk – propaganda og politikk i sakprosa og historieskriving. Hvordan påvirker medier og propagandamaskiner hvordan vi forstår kriger og konflikter i dag, og hvordan har de påvirket historieskrivingen?

Velkommen til årets Sakprosadag! Vi fortsetter det årlige samarbeidet med på Litteraturhus Lillehammer om aktuelle tema og nylige utgivelser innen sakprosafeltet. Joakim Hammerlin ved Nansenskolen er programansvarlig sammen med Cathrine Strøm ved Litteraturhuset.

Program

  • Kl. 10.00-10.45: Tormod Heier: Et farligere Norge?                        
  • Kl. 11.00-11.45: Cecilie Hellestveit: Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger
  • Kl. 12.00-13.00: Panelsamtale mellom Tormod Heier, Cecilie Hellestveit, og Hedda Langemyr, ledet av Joakim Hammerlin: Krig, konflikt og propaganda
  • Kl. 13.00-14.00: Pause
  • Kl. 14.00-14.45: Bjørn Westlie: Det norske jødehatet: Propaganda og presse under okkupasjonen                                                     
  • Kl. 15.00-15.45: Gudmund Moren: Okkupanter
  • Kl. 16.00-16.45: Panelsamtale med Bjørn Westlie og Gudmund Moren – ledet av Joakim Hammerlin: Propaganda, politikk og historieskriving

Deltakere

Tormod Heier
Oberstløytnant i Hæren og professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole. Han har utgitt en rekke bøker om norsk og europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Heier ble i 2017 tildelt Norske PENs Ossietzkypris for fremragende innsats for ytringsfriheten. Han er aktuell med boka Et farligere Norge? Invitasjonen av Heier er gjort i samarbeid med Bestemødre for fred.

Cecilie Hellestveit
Hva er lovlig selvforsvar etter FN-pakten? Når blir krigshandlinger terror? Jurist og konfliktforsker Cecilie Hellestveit vil fortelle om arbeidet med den nye boka Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger. Hun vil også trekke på temaet i forhold til erfaringer fra ulike kriger som Syria, Irak og Israel/Palestina.

Hedda Langemyr
Langemyr har lang fartstid som utenriks- og sikkerhetspolitisk kommentator. Hun har bakgrunn fra flere organisasjoner hvor hun har jobbet med internasjonal politikk, forsvarsspørsmål og ulike former for konflikthåndtering. De siste årene har hun spesialisert seg innenfor geopolitikk og stormaktsdynamikk i Nordområdene. Hun leder nå en fagplattform for utenriks- og sikkerhetspolitikk som heter UTSYN.

Bjørn Westlie
I krig er sannhet det første offeret. Slik var det også i Norge under andre verdenskrig. Både de tyske okkupantene og Nasjonal Samling (NS) tok kontroll over norske medier. I sin nye bok, Det norske jødehatet, kobler forfatter Bjørn Westlie denne propagandaen til tyskernes aksjoner mot de norske jødene, som kulminerte i deportasjonen i 1942. Kunne norske redaktører ha handlet annerledes i denne situasjonen og hvorfor ble det ikke tatt et oppgjør med denne kollaborasjonen etter krigen? Bjørn Westlie er journalist, forfatter og historiker. Han fikk Brageprisen for Fars krig i 2008, og har skrevet flere bøker med tema fra andre verdenskrig, blant annet Fangene som forsvant (2015). Les fra Aftenposten om Westlies bok

Gudmund Moren
Den 8. mai i år utga historiker Gudmund Moren Okkupanter, en annerledes bok om andre verdenskrig i Norge, som på unikt vis tar oss med på innsiden av den tyske krigserfaringen. Gudmund Moren har som historiker særlig arbeidet med emner som norsk arbeiderbevegelse og norsk og europeisk fascisme i mellomkrigsårene, og har publisert flere arbeider med lokalhistorisk preg, der disse temaene står sentralt. Fra midten av 1990-tallet fikk han stadig større ansvar i ledelsen av Høgskolen i Lillehammer, blant annet som rektor fra 2000 til 2007.

  • Arrangementet er gratis og åpent for alle
  • Sakprosadagen støttet av Fritt ord, Gunnar Bjerkes kulturfond og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Vel møtt!

Vis alle innlegg