Nyansen av Nansen – skoleavis!

-Jeg er imponert over hva folk får til, og at det er så mange som er engasjerte og kreative!

Hanna Bratlie er redaktør for årets skoleavis, «Nyansen av Nansen», som har blitt svært populær blant leserne. Innholdet i skoleavisen er elevprodusert, og alle har hatt mulighet til å bidra.

– Hva var utgangspunktet for at dere ville starte en skoleavis?
– Vi ønsket å lage noe eget der vi kunne vise hvordan vi elever har det på skolen, både sosialt og faglig. Alt fra hvordan det ser ut på rommet på internatet, om hvordan folk har det og hvordan humoren er. Vi ønsket at avisen skulle fungere som et felles prosjekt der elevene kunne få et kreativt utløp. En motivasjon for å starte en ny avis, var at vi ville lage noe som kunne overgå de tidligere skoleavisene, men samtidig bringe tradisjonen videre.

Pris, søknad og opptak Les mer

– Hvilken profil har avisen?
– Vi ville å ha en balanse mellom tyngde og humor. Avisen er underholdene og av høy kreativ og visuell kvalitet, som kommer til uttrykk gjennom de ulike spaltene, alt fra ”sex i gangen” til ”spiritualitet.” Det er ikke alt som skal tas like alvorlig, og det er mye intern humor, men det er også seriøse innslag som får leseren til å tenke.

– Hvordan var prosessen for å få i gang arbeidet med avisen?
– Vi hang opp et oppslag der folk kunne søke om å være med, og så gjennomførte vi intervjuer. Det var mange som ville være med, og vi fant plass til alle. Vi arrangerer redaksjonsmøter med idémyldring, der det er stort engasjement, samtidig som man arbeider individuelt med å ta bilder, skrive tekster, eller jobbe med utforming.

Galleri

– Hva har du lært av å sitte i førersetet som redaktør?
– At man må bestemme seg for noe, og at man må være realistisk i forhold til hva man kan få til. På et tidspunkt må man sette et punktum. På forhånd hadde jeg en klar visjon om hva avisen skulle være, men den ble helt annerledes enn jeg så for meg, – og veldig mye bedre! Det er altså viktig å være åpen for andres ideer og innspill.

– Hadde du noe erfaring før du startet, med publisering eller skriving?
– Nei, det var helt nytt for meg, og jeg hadde ingen erfaring fra før. Men det var bare å kaste seg ut i det!

Filosofi, litteratur og politikk: Les mer om fagtilbudet!

– Hva er du mest stolt over?
– Jeg er stolt av at vi faktisk ble ferdig innen fristen vi hadde satt oss. Vi satt og redigerte i hast helt fram til vi måtte levere til trykkeriet.

– Har du noen råd til de som skal gå her neste år?
– Ja, jeg vil si at dette er et veldig berikende prosjekt å være en del av! På Nansenskolen er det mulighet for å drive med egne prosjekter utenom undervisningen, og elevene er engasjerte, så ikke vær redd for å bruke tiden her på noe du ikke har prøvd før.

Søknadsskjema

 

 

Vis alle innlegg