Nansenskolens lærer til Litteraturhuset

10.09.2018

Janne Aasebø Johnsen er sosialpedagogisk rådgiver på Nansenskolen (foto: Heidrun Sørlie Røhr)

På verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, bidrar Nansenskolens sosialpedagogiske rådgiver, forfatter Janne Aasebø Johnsen med foredrag på Litteraturhus Lillehammer. Med utgangspunkt i sin faglige kompetanse og brede erfaring med å jobbe med unge mennesker, vil hun snakke om åpenhet og forebygging av selvmord.

Aasebø Johnsen har gitt ut en rekke bøker, blant annet bokserien på tolv bøker som ble utgitt på Fagbokforlaget i 2018.
– Bøkene kommer som et svar på at folkehelse og livsmestring er ett av de tverrfaglige temaene som skal inn i alle fag når ny læreplan skal revideres, sier Janne Aasebø Johnsen.

– Dette har sammenheng med at rapportene om psykisk helse viser at angst og depresjon øker blant barn og unge. Det er en markant økning i selvrapporterte psykiske helseplager. Mest utbredt er typiske stressymptomer. På ungdomstrinnet plages tre av ti ungdommer, på videregående skole øker dette til nærmere halvparten. Dette er en urovekkende tendens.

Galleri

Arrangementet foregår mandag 10. september kl 10.00-21.00, på Litteraturhus Lillehammer, og er et samarbeid mellom Foreningen LEVE og Litteraturhuset.

Last ned programmet her

Vis alle innlegg