Nansens internasjonale og humanitære arbeid

11.03.2020

Carl Emil Vogt (foto: Unn Irene Aasdalen)

Fridtjof Nansen er mest kjent som ekspedisjonsleder i polarstrøkene, men var også en betydelig vitenskapsmann og nasjonsbygger. I dette foredraget er det imidlertid Nansens sentrale innsats i fredsbyggende, internasjonalt og humanitært arbeid som er i fokus.

I følge Carl Emil Vogt er mange nordmenns syn på Nansen som en litt reaksjonær nasjonalist, alt for snevert. Han ser Nansen som både nasjonalist og internasjonalist.

Carl Emil Vogt er historiker og forfatter med et bredt interessefelt. Han har arbeidet med den norske rom-minoritetens historie, og skrev doktorgrad om Fridtjof Nansens humanitære og internasjonale arbeid. Han har også arbeidet med norsk utenrikspolitikk og Norges forhold til Russland. Han er ansatt som fagadministrativ rådgiver ved HL-senteret.

  • Foredraget starter kl 19.00
  • Det er gratis og åpent for alle

Velkommen!

Vis alle innlegg