Møte med redaktørene av «Bonanzen»

Sunniva Haugene og Nore Wadsten gikk Skrivekunstlinjen dette skoleåret. De samarbeidet dessuten om å være redaktører for skoleavisen «Bonanzen». Innholdet i avisen ble delt inn i ulike kapitler, om livet på Nansenskolen, kreative tekster, intervjuer med studenter, kunst og mye annet, med det overordnede temaet «Identitet».

– Hva var bakgrunnen for hovedtemaet?
– Det ble bestemt på et av de første møtene, sier Sunniva. Vi ønsket et bredt tema som kunne dekke hele Nansen. – Vi hadde noen ting vi visste vi ville inkludere under dette temaet, som «Skeivt kompass», legger Nore til. – Andre saker ble til underveis.

Galleri

– Dere ble sendt hjem fra skolen 12. mars på grunn av koronapandemien, men likevel fikk dere ferdig avisen og har distribuert den rundt til både medelever og ansatte. Hvordan fikk dere til det?

– Vi var ikke ferdige med å få inn tekstene før vi måtte reise, og det ble vanskelig å ha felles møter. Men vi fikk likevel inn nesten alle sakene vi hadde avtalt å få. Folk har vært flinke til å sende inn!

Søknadsskjema

 

– Avisen fremstår profesjonelt laget. Hadde dere noen erfaring med skoleavis eller lignende fra før?

– Nei, jeg hadde ingen erfaring fra før, sier Nore. Heller ikke Sunniva hadde noe særlig erfaring fra tidligere. Men hun husker godt skoleavisen på Katta i Oslo, der hun gikk på videregående, og sier hun tok litt inspirasjon derfra.

– Og så hadde vi med oss utrolig dyktige folk som jobbet med design og layout, Fatameh, Francisca og Silje, fortsetter Sunniva. – Og mange av studentene bidro med både intervjuer, egne skjønnlitterære tekster, bilder og dikt.

Galleri

– Dere gikk begge Skrivekunstlinjen. Hvordan har året vært?

– Det var veldig dekkende, sier Nore. – Vi fikk forsøke oss på mange ulike sjangere gjennom året, og det var gøy å teste ulike måter å skrive på.

– Jeg husker aller best dramatikktimene med Elin Tinholt, fortsetter hun. – Da fikk vi besøk av profesjonelle skuespillere (Line Verndal og Terje Skomseng Naudeer), som leste og dramatiserte tekstene vi hadde skrevet.

– Jeg synes året har vært utrolig givende, både sosialt og med skrivingen, sier Sunniva. – Vi har fått inspirasjon fra hva andre har skrevet, og fått tilbakemeldinger både fra lærere og medstudenter.

– Jeg husker best semesteroppgaveukene, fordi jeg likte å konsentrere meg om en tekst over tid. Jeg skrev dikt og en novelle. Jeg ble også veldig inspirert av ukene vi hadde om romaner, avslutter Sunniva.

– Gratulerer med en flott avis! Og lykke til videre, begge to!

Galleri

Søknadsskjema

 

(Intervju på Zoom, 2. juni 2020 – Heidrun Sørlie Røhr)

Vis alle innlegg