Møte med Erlend og Anne-Maren

24.03.2017

Man kan gjøre hva som helst med språket!

Erlend Sem Hartgen og Anne-Maren Hammerbeck jobber med semesteroppgaver på denne uka. På Skrivekunstlinjen har de stor frihet i både form og innhold.

– Hva jobber dere med i semesteroppgavene deres?

– Forrige semester jobbet jeg med en samling av kortprosatekster, sier Anne-Maren. – Og jeg har valgt å jobbe videre med det samme prosjektet. Jeg jobber mye med rytme og klang, – mer enn bare å formidle en historie.

– Jeg kom opp med en historie jeg hadde lyst til å fortelle, sier Erlend. – Da vi skrev semesteroppgave i høst, var jeg opptatt av at det skulle gå veldig dypt, og ble litt hindret av det. Denne gangen fokuserer jeg mest på å fortelle en historie, og synes det er morsomt å jobbe med.

– Hvorfor valgte dere å gå et år på Nansenskolens skrivekunstlinje?

– Jeg hadde en teaterlærer som hadde gode erfaringer med Nansenskolen, sier Anne-Maren. – Det sto mellom teater og skriving, men jeg valgte skrivingen. For meg var det positivt at Nansenskolen også har mange fellesfag ved siden av skrivearbeidet.

– Jeg gjenoppdaget interessen for litteratur da jeg gikk på videregående, sier Erlend. – Jeg har skrevet litt på si, og syntes det var verdt å prøve det ut. I januar i fjor var jeg her på Filosofidag med Historie- og filosofiklassen min på videregående, og syntes det var fint at Nansenskolen også har filosofi.

– Er det noe som har vært særlig viktig for dere i løpet av dette året på Nansenskolen?

Erlend: – Jeg har lært at man kan gjøre hva som helst med språket. Men for meg har det vært særlig viktig med lesning dette året. Det å lese bøker i samspill med skrivearbeidet.

Anne-Maren: – Jeg har fått mye bedre kontakt med mitt eget språk. Jeg har alltid skrevet, men nå er språket mer som en lek for meg. Det er spennende å utforske hva språket kan være, og hvordan man kan bruke det på ulike måter.

Søk på Nansenskolen her

(Intervju og foto: Heidrun Sørlie Røhr)

Vis alle innlegg