Litteratur og idéhistorie

Faget Litteratur og idéhistorie er et av kjernefagene på Nansenskolen. Faget kan velges av alle linjer. Studentene leser og diskuterer tekster fra ulike epoker i den europeiske idéhistorien. Hva kan disse klassiske tekstene si oss om synet på verden og mennesket i ulike tidsaldre?

– Faget varierer litt fra år til år, sier faglærer og filosof, Clemet Askheim. – Et av temaene vi har kommet tilbake til i år, er kjønnsforskjeller og kjønnsproblematikk. Vi leser forfattere som på ulike måter beskriver kjærlighet og seksualitet, og gjennom å sammenligne tekster fra ulike epoker, kan vi se at kjærlighet er et historisk fenomen, og at menneskers forståelse av det har variert gjennom historien.

– Timene er som regel todelt, sier Clemet. – Først ser vi på den historiske konteksten litteraturen er skrevet i, og så leser vi selve teksten. Utover det å forstå og tolke tekstene, undersøker vi i hvilken grad tekstene kan sies å være uttrykk for sin tid.

Filosofi, litteratur og politikk: Les mer om fagtilbudet!

– Hvordan velger du ut tekster?
– Jeg velger stort sett tekster ut fra interesse. I år leser vi fra Platons Symposium, Matheusevangeliet, Goethes Faust, Mary Shelleys Frankenstein, Thomas Moores Utopia og Christine de Pisans Boken om damenes by. Men fordelen med fag på Nansenskolen er at vi ikke har læreplan eller eksamen, og vi kan endre litt på planen underveis.

– Hva skaper mest engasjement blant studentene?
– Ulike studenter blir engasjert av ulike tekster, men kjønn og kjønnsforskjeller er et tema som alltid skaper diskusjon. Det er også mye engasjement når vi kommer inn på spørsmål knyttet til lykke og hvordan man kan eller bør leve sitt liv.

Pris, søknad og opptak: Les mer

– Noe av det vanskeligste å gjennomskue, er de ideene og tankemåtene som er nærmest oss selv, historisk sett. Når vi leser nye tekster og sammenstiller det med historiske tekster, forstår vi at det vi tenker i dag, ikke er gitt, men har blitt slik gjennom en lang historisk prosess. Å bli konfrontert med fremmede tenkemåter skaper økt forståelse av det nære og kjente. Avstanden gir oss et nytt blikk på oss selv og vår egen tid.

Galleri

Søknadsskjema
Vis alle innlegg