Fag om kjønn og identitet

Fra en time om språksosialisering i vinter (foto: Signe Strøm)

«Kjønn og identitet» er et populært valgfag på linjen «Filosofi, Litteratur og Politikk». Assisterende rektor Signe Strøm er lærer, og er i full gang undervisning på nett, som er nødvendig i disse dager pga koronakrisen.

Denne uken har jeg snakket om ulike typer familier, sier Signe, – blant annet om monogami og polygami. Og om utviklingen i Skandinavia der mange velger å få barn alene. Vi diskuterte flere spørsmål:

a) Burde staten regulere hvem som kan bli foreldre?
b) I følge deg/dere hvem burde få lov til å adoptere / få assistert befruktning?
c) Burde eggdonasjon være lov?
d) Burde surrogati være lov?

Galleri

– Hvorfor startet du et eget fag om kjønn og identitet?
– Etter å ha jobbet en stund som lærer, erfarte jeg at det ofte ble store diskusjoner når vi hadde oppe spørsmål knyttet til kjønn. Det var særlig interesse for spørsmål om hvor mye av vår atferd som er knyttet til vår biologi, og hvor mye som handler om kultur. Det er åpenbart at dette er et tema som engasjerer studentene. De siste årene har det dessuten vært mye oppmerksomhet rundt saker relatert til kjønn, både i kulturlivet, i det politiske liv og i samfunnet for øvrig (#Metoo).

Søknadsskjema

 

Et av de viktigste temaene i faget er biologi og kultur, eller «født sånn eller blitt sånn». – Vi tar også for oss ulike kategoriseringer av kjønn, og ser nærmere på behandlingen av transpersoner i Norge, sier Signe. Vi diskuterer den internasjonale debatten rundt transpersoners rettigheter. Vi tar også opp Jordan Petersons syn på kjønn, som har skapt stor interesse og debatt internasjonalt, samt synspunktene til de såkalte TERF («Transekskluderende Radikale Feminister»).

Galleri

-Kjønnslemlestelse er et annet tema som skaper debatt, forteller Signe. Her får studentene blant annet lære mer om forskningsarbeidet mitt i Masai-samfunnet i Kenya. Signe har sin doktorgrad innen sosialantropologi, og har blant annet forsket på kjønnsrelasjoner.

-Litteratur er et annet viktig tema, der vi vil lese utdrag av flere forfattere som er opptatt av kjønn, som Virginia Woolf, Simone de Beauvoir og en av mine favorittforfattere, Chimamanda Ngozi Adicie, som har skrevet essayet: «We should all be Feminists». – Vi tar også opp homofiles rettigheter, diskriminering og forfølgelse, både i Norge og internasjonalt, avslutter Signe.

 

Vis alle innlegg