Schjelderup-seminaret: Bioetikk

14.-15.06.2017

Bioetikk - Hvor går grensen?

(Dag Hareide er en av bidragsyterne)

Årets tema for Schjelderup-seminaret er bioetikk. Med teknologien som våpen er mennesket i ferd med å angripe livets biologiske grenser. Utviklingen innenfor felter som bioteknologi, nanoteknologi og genteknologi åpner helt nye mulighetsrom. Hvor skal man trekke grensen mellom det moralsk forsvarlige og det teknologisk mulige?

Stamcelleforskning kan gjøre oss i stand til å dyrke frem nye og friske organer. Eller vi kan lage dem bio-syntetisk, med en 3D-printer, utformet celle for celle, lag for lag. Nanoboter kan komme til å sirkle rundt i kroppene våre, gjennom blodbanene, på jakt etter kreftceller, for å ødelegge dem innen de rekker å bli svulster. Og vi vil kunne ha muligheten til å endre de genetiske disposisjonene til våre barn, mens de er på fosterstadiet, som å fjerne risikoen for sykdommer eller syndromer.

Den bioteknologiske utviklingen reiser spørsmål som berører fundamentale sider ved menneskelivet. Hvor skal man trekke grensen mellom det moralsk forsvarlige og det teknologisk mulige? Og har etikken styrke til å beskytte denne grensen, hvis teknologien søker å utvide sitt handlingsrom?

Bidragsytere

 • Dag Olav Hessen, professor i biologi ved UIO
 • Ole Johan Borge, direktør i bioteknologinemnda
 • Eivor Andersen Oftestad, forsker ved det teologiske menighetsfakultet
 • Dag Hareide, sosiolog, forfatter og tidligere rektor v Nansenskolen
 • Knut Hestad, professor og forskningsdekan ved HINN
 • Morten Jostad, skuespiller og dramatiker
 • Solveig Fiske, biskop i Hamar bispedømme
 • Unn Irene Aasdalen, filosof og rektor ved Nansenskolen
 • Lars Johan Danbolt, prest, forsker og forskningsleder ved regionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet
 • Joakim Hammerlin, lektor og filosof ved Nansenskolen, er ordstyrer

Galleri

Program

Her finner du programmet for Schjelderupseminaret 2017

Schjelderup-seminaret

Seminaret er et årlig, nasjonalt møtepunkt for samtaler om etiske og eksistensielle spørsmål innen helsevesenet. Oppkalt etter en av Nansenskolens grunnleggere, Kristian Schjelderup, som senere ble biskop i Hamar. Vi legger vekt på de lengre tankene, på dialogen, faglig tyngde og personlig engasjement. Her møtes forskjellige yrkesgrupper – et møtested mellom vitenskap, humanisme og åndelighet.

Arrangører

 • Sykehuset Innlandet
 • Hamar Bispedømme
 • Nansenskolen

Pris

 • Kursavgift med 2 lunsjer og 1 middag: Kr 1700,-
 • Kursavgift med kost og losji: Kr 2300,-

Påmelding Schjelderup-seminar


 • Kun for ansatte v Sykehuset Innlandet
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Til kursoversikt