OL-akademi

01.-04.08.2019

Verdier i idretten

Målet er å fremme idrettens verdier og det holdningsskapende arbeidet i idretten, samt være et møtested for dagens unge ledere i norsk idrett. Her blir man kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Målgruppe:

Ungdom i alderen 18-29 år. På grunn av et begrenset antall vil Norges idrettsforbund sørge for at alle ledd i organisasjonen blir representert.

Samarbeidspartnere:

  • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
  • Nansenskolen

Påmelding og program

Kontakt Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Galleri

Til kursoversikt