Minnene ser deg

18.-25.05.2018

Skrivekurs Montebello

Skrivekurset er for mennesker som har, eller har hatt en kreftdiagnose, i samarbeid med Montebellosenteret i Mesnali. 

På kurset vil du bli inspirert til å skrive dine minner ned. Du vil få anledning til å dele dem med andre deltakere og lærere, og til å få veiledning i skriveprosessen. Hver dag vil bli innledet av dagens dikt og et musikkstykke. Deretter får du høre et foredrag om en forfatter med sterke erindringsspor i forfatterskapet, eller andre relevante tema.

I løpet av dagen blir det tid både til egen skriving, og til veiledning i gruppe eller alene. Det blir tid også til å hvile eller reflektere. På kveldstid vil det være tilbud om lett underholdning. Kurset kombinerer skrivekurs med sosialt fellesskap og rekreasjon, og Nansenskolens lærere står for det faglige programmet.

Lærere

Alle lærerne som underviser ved kurset har stillinger som lektor ved linjen Filosofi, litteratur og politikk ved Nansenskolen. De har alle gitt ut bøker innenfor sakprosafeltet.

  • Inge Eidsvåg er forfatter og utdannet historiker. Han er tidligere rektor og lektor ved Nansenskolen og vil snakke om minner, tekst og skriving i åpningsforedraget for seminaret.
  • Heidrun Sørlie Røhr er utdannet statsviter. I sitt foredrag snakker hun om betydningen av myter og eventyrfortellinger i menneskelivet, med utgangspunkt i JRR Tolkiens forfatterskap.
  • Helge Salemonsen er utdannet filosof. Hans foredrag vil handle om religiøse referanser i Ibsens Vildanden.
  • Joakim Hammerlin er utdannet filosof. I sitt fordrag vil snakke om å filosofere med seg selv som utgangspunkt.

Galleri

Samarbeidspartnere:

  • Nansenskolen
  • Montebello kurssenter

Program

Program Minnene ser deg 2018

informasjon og påmelding:

Kontakt: silje.hoilund@montebello-senteret.no
Informasjon og påmelding på Montebellosenterets hjemmeside

Til kursoversikt