Minnene ser deg

05.-12.05.2017

Skrivekurs Montebello

Skrivekurset er for mennesker som har, eller har hatt en kreftdiagnose, i samarbeid med Montebellosenteret i Mesnali. 

På kurset vil du bli inspirert til å skrive dine minner ned. Du vil få anledning til å dele dem med andre deltakere og lærere, og til å få veiledning i skriveprosessen. Hver dag vil bli innledet av dagens dikt og et musikkstykke. Deretter får du høre et foredrag om en forfatter med sterke erindringsspor i forfatterskapet, eller andre relevante tema.

I løpet av dagen blir det tid både til egen skriving, og til veiledning i gruppe eller alene. Det blir tid også til å hvile eller reflektere. På kveldstid vil det være tilbud om lett underholdning. Kurset kombinerer skrivekurs med sosialt fellesskap og rekreasjon, og Nansenskolens lærere står for det faglige programmet.

Lærere

  • Arne Hugo Stølan, poet og lektor ved Skrivekunstlinjen ved Nansenskolen. Hans forelesning vil handle om Rolf Jacobsen som naturpoet.
  • Joakim Hammerlin, sakprosaforfatter, filosof og lektor ved linjen: Filosofi, Litteratur og Politikk ved Nansenskolen. Han vil snakke om Mennesket og flokken.
  • Else Marie Lingaas, sakprosaforfatter, idéhistoriker, lektor og inspektør ved Nansenskolen. Hun vil fortelle om en roman av Thomas Mann.

Samarbeidspartnere:

  • Nansenskolen
  • Montebello kurssenter

Program

Her finner du programet for kurset

mer informasjon:

Kontakt: Randi.Myhre@montebello-senteret.no
Montebellosenterets hjemmeside

Galleri

Til kursoversikt