Krasjkurs i kunsthistorie

11.-15.06.2018

Med Lillehammer kunstmuseum!

(Francois Boucher, Chinoiserie, 1750)

I samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum har Nansenskolen igjen gleden av å tilby et krasjkurs i kunsthistorie, denne gang med nedslag også i det moderne. I løpet av fem forsommerdager vil vi con amore fokusere på de viktigste kunsthistoriske epokene fra barokk til postmodernisme, på billedkunst i tiden fra omkring 1600 til sent i det 20.århundret.

Nansenskolen byr uka igjennom på foredrag om europeisk kunst fra begynnende opplysningstid til de villeste eksperimenter i første halvdel av 1900-tallet. Du vil bli ledet igjennom noen av de sentrale motivene i barokk, rokokko, nyklassisisme, romantikk, impresjonisme, fauvisme og ekspresjonisme, før vi ender i det kubistiske. Foredragene vil være bygget opp omkring utvalgte, interessante kunstnerne, og ta utgangspunkt i musikk fra epoken.

På Kunstmuseet vil fokus ligge hos norske kunstnere. Utgangspunktet blir tatt hos norske malere i Paris på 1920-tallet, deretter vil det handle om abstrakt maleri før det ender i post-modernistisk eksperimentering. Møtet med norsk kunst vil skje på Kunstmuseet, hvor det om ettermiddagene gis foredrag og omvisninger i den flotte samlingen.

Det vil også bli tid til ren hygge. God mat og drikke, et teselskap på Nansenskolen, samtaler over kaffe og kake. Kåseri ved Inge Eidsvåg, og kunstsamtale mellom Tarald Wassvik og Unn Irene Aasdalen om hvordan nåtidskunsten henter inspirasjon fra kunsthistorien.

Bidragsytere

  • Cecilie Skeide, kunsthistoriker og konstituert kunsfaglig leder ved Lillehammer kunstmuseum
  • Janeke Meyer Utne, kunsthistoriker og konservator ved Lillehammer kunstmuseum
  • Svein Olav Hoff, kunsthistoriker og spesialrådgiver ved Lillehammer kunstmuseum
  • Unn Irene Aasdalen, filosof og rektor ved Nansenskolen
  • Else Marie Lingaas, idéhistoriker og inspektør ved Nansenskolen
  • Inge Eidsvåg, historiker, forfatter og tidligere rektor og lektor ved Nansenskolen
  • Tarald Johan Wassvik, billedkunstner og lærer i visuell kunst ved Nansenskolen

Program

Programmet for Krasjkurs i kunsthistorie 2018 finner du her

Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer Kunstmuseum, er en av landets ledende kunstinstitusjoner. Museet har en stor fast samling og har flere nye utstillinger hvert år. Museet er også kjent for sin særegne bygning, der den eldre delen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, mens de to nyere delene er tegnet av Snøhetta arkitekter. Kunstneren Bård Breivik har stått for skulpturhagen mellom bygningene og den helt særegne nye ytterveggen mot øst.

Galleri

 

Pris

  • Kursavgift m lunsjer og avslutningsmiddag: Kr 3.700,-
  • Kuravgift m kost og losji: Kr 5.650,-

Påmelding kurs


  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Til kursoversikt