Kunstkurs

23.-30.07.2017

Maleri - Grafikk - Ståltrådtegning (3D)

Nansenskolen har lang tradisjon for å holde kunstkurs hver sommer, med stor oppslutning og fornøyde deltakere. Profesjonelle billedkunstnere er ansvarlige for undervisning i ulike grupper.

Foruten veiledning i ulike kunstneriske teknikker, legges det vekt på å utvikle idéen som et bærende element i det kunstneriske uttrykket. Kurset er åpent for alle, nybegynnere og viderekomne.

Det blir tegning etter modell (kroki) for alle én time hver morgen, og avslutning med en felles utstilling og fest på lørdag. Kurset er åpent for alle, nybegynnere og viderekommende.

Undervisningen deles inn i fem grupper: maleri (to grupper), grafikk, ståltrådtegning og tablåmaleri. Du velger en av gruppene når du melder deg på (søknadsskjema nederst på siden).

Grupper

1) Tablåmaleri – ved Tarald Wassvik (*Unge: 16 – 25 år – dette tilbudet er nytt av året!)

Med utgangspunkt i malerier fra kunsthistorien, får vi inspirasjon til arbeid med maleri. Hver dag begynner med at vi undersøker et maleri og ser det fra kunstnerens ståsted. Hvordan er bildet laget? Hvilken situasjon oppsto det i? Hvorfor? Sammen iscenesetter vi maleriene og bruker dem som utgangspunkt for øvelser i form, farge, overflate og komposisjon. Kurset passer enten du har erfaring med kunst eller ikke. Du trenger nysgjerrighet og lyst til å utvikle ditt syn på kunst. Underveis snakker vi om spørsmål deltakerne er opptatt av: Hva er f.eks. forholdet mellom maleri og teaterkulisser, design, arkitektur, graffiti og visuell poesi? Hva er forholdet mellom kunst og politikk? Tarald Wassvik er billedkunstner og lærer ved linjen for Visuell kunst ved Nansenskolen.

2) Maleri – Akryl/cyanotypi/collage – ved Jannecke Lønne Christiansen (NB! FULLT!)

Vi ønsker å utvikle og utfordre den enkeltes billedmessige repertoar, gjennom fokus på idé, komposisjon, fargebruk, struktur og overflate. Ved erfaringsdeling og samtale søker vi å videreutvikle den enkeltes kreative potensiale. Vi utforsker ekspresjonisme, dadaisme, nonfigurasjon og popart, mikser stilarter og materialer for å få fram det rette utrykket. Vi arbeider med farge, collage og foto, via fototransfer og cyanotypi, – sammen eller hver for seg. I tillegg til bruk av modell, vil det bli gitt åpne oppgaver. Undervisningen er basert på demonstrasjoner, individuell veiledning og felles gjennomgang. Christiansen er billedkunstner og lærer i Visuell kunst ved Nansenskolen. www.jlcart.no

3) Maleri – ved Roar Kjærnstad (NB! FULLT!)

Fokus er på prosessen, – ikke det ferdige resultatet. Slå deg løs med utprøving av forskjellige metoder. Vi bruker foto på ulike måter, som collage eller som effekt i maleprosess. Målet er ikke å lage «fotografiske» gjengivelser, men å utfordre fotografiet, bryte ned, forenkle, så man til slutt står igjen med fragmenter. Fotografiet er til hjelp som idé og som komposisjon. Det legges vekt på det ekspressive i maleriet. Vi vil demonstrere teknikken: olje tempera, slik at du får mulighet til å prøve dette selv (ta med foto). Individuell og felles gjennomgang der alle deltar. Faglærer gir råd og veiledning. www.kjernstad.com

4) Grafikk – ved Marianne Gihle

Vi arbeider med tresnitt (høytrykk) og metallgrafikk (dyptrykk: koldnål og etsning). Det blir innføring i collografi, – tegning i lim. Trykkplaten er bokpapp, og teknikken kan fungere både som dyptrykk og høytrykk. Disse teknikkene utvikles gjennom arbeidet med billedstoffet. Oppgaver i svart/hvitt og enkle fargetrykk. Oppgaver gis av lærer eller velges av deltakerne. En av dagene arbeider vi direkte i ”stokken” eller ”metallplata” med aktmodell. Vi har felles gjennomganger. Gihle arbeider med grafikk, tegning og akvarell. Hun deltar på utstillinger og er lærer v/ E. Granum Kunstfagskole. http://www.granum-kunstfagskole.no

5) Ståltrådtegning (3D) – ved Lene Kilde

Historiefortelling og tegning i rom. Gruppen skal eksperimentere med linjen som et tredimensjonalt objekt, og lære om oppbygging av en fysisk 3D-tegning. Hvilke linjer definerer formen? Det vil være variasjon mellom skisser og lengre studie, og arbeid inne og ute. Åpne oppgaver som gir rom til individuelle tolkninger. Kurset vil passe for alle, uansett nivå og vil forbedre evnen til å observere og utvide egen form- og romforståelse. Individuell veiledning og prosess basert fokus. Lene Kilde er skulptør som i tre år jobbet med ståltråd som hovedmedium. http://www.lenekilde.com

Galleri

Program

Her kan du laste ned program for kunstkurset

Pris

  • Kursavgift m avslutningsmiddag: 4950,-
  • Kursavgift m kost og losji: 7500,-
  • Kursavgift ungdomsgruppe m avslutningsmiddag: 3950,-
  • Kursavgift ungdomsgruppe m kost og losji: 6500,-

Påmelding - Kunstkurs


  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Til kursoversikt