Forsommerdager

08.-22.06.2018

Inspirasjonskurs Montebello

(Montebellosenteret)

Kulturelt tapasbord i lyse sommerdager

Dette er et påfyllskurs for mennesker som har eller har hatt en kreftdiagnose, i samarbeid med Montebello kurssenter i Mesnali.

Gode kulturopplevelser står på menyen. Det serveres et rikholdig kulturelt tapas-bord, med litteratur og kunst som overordnede tema. Det blir turer på fjellet, i skogen og til brygga, og ekskursjon til Prøysenhuset og konsert og kulturquiz på kveldstid. Nansenskolens lærere står for det faglige innholdet.

Lærere:

  • Inge Eidsvåg, forfatter, historiker og tidligere rektor og lektor ved Nansenskolen
  • Else Marie Lingaas, idéhistoriker og inspektør ved Nansenskolen
  • Tarald Johan Wassvik, billedkunstner og lærer i visuell kunst ved Nansenskolen
  • Janne Aasebø Johnsen, forfatter, dramatiker og sosialpedagogisk rådgiver ved Nansenskolen
  • Arne Hugo Stølan, poet og religionshistoriker og lærer i skrivekunst ved Nansenskolen
  • Heidrun Sørlie Røhr, statsviter og lektor ved Nansenskolen, og hovedansvar for det faglige programmet

Samarbeidspartnere:

  • Montebello kurssenter
  • Nansenskolen

Program:

Program for Forsommerdager 2018

informasjon og påmelding

Kontakt: silje.hojlund@montebello-senteret.no eller Montebellosenterets hjemmeside

 

Til kursoversikt