Forfatterseminaret

30.05.2017-02.06.2017

Norsk Litteraturfestival

Åpent seminar for alle som skriver – publisert eller upublisert – her er arenaen om du vil ha skrivefaglig påfyll. Programmet består av forfatterforedrag, faglige presentasjoner, lesninger, kurs og erfaringsutveksling.

Kom til Lillehammer og ta del i Nordens største litteraturfestival!

Arrangeres av Nansenskolen i samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Norsk
Litteraturfestival – Sigrid Undsetdagene.

Følg med på hjemmesiden for program og praktisk informasjon.

Påmelding

Kontakt norsk forfattersentrum: norsk@forfattersentrum.no, eller på tlf. 21095700. Se forfattersentrums hjemmeside.

Galleri

Til kursoversikt