Krig eller klode?

26.09.2018

Margrethe Tingstad (til høyre) sammen med kolleger (foto: IKFF.no)

Krig eller klode? På tide å mobilisere for fred!

Dette blir tema på åpent møte på Nansenskolen. Det blir innledninger ved to relevante og erfarne fredsarbeidere:

  • Sara Nes, leder i Nei til atomvåpen
  • Margrethe Tingstad, visepresident i Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet

Det åpnes for spørsmål, kommentarer og diskusjon om hvordan bidra til en fredeligere verden!

Arrangører er «Bestemødre For Fred», Lillehammer / Hamar, og «Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet», Hedmark / Oppland.

Arrangørene er blant annet bekymret for de store militære opptrappinger og svære militærøveler som foregår nå, og for at Norge ikke vil underskrive og ratifisere FNs traktat om atomvåpennedrustning.  Det er å håpe at mange, unge og gamle, finner veien til dette høyaktuelle møtet på Nansenskolen!

Tidspunkt: Kl. 19.00

Møtet er gratis, og åpent for alle.

Vis alle innlegg