Hva gjør vi med klima og miljø?

Joakim Hammerlin er filosof, og er lærer på linjen Filosofi, Litteratur og Politikk. Han underviser i faget «Mennesket og planeten». I faget diskuteres vårt forhold til kloden vi bor på, med fokus på klimaendringer og miljøødeleggelser, og mulige løsninger.

– Hvilke tema diskuteres i undervisningen?
– Jeg har som ambisjon å dekke samspillet mellom økonomi, økologi og samfunn. Vi tar for oss forståelsen av menneske og natur i klassisk økonomisk teori, og forsøker å sette dette i sammenheng med de økologiske og sosiale utfordringene vi står overfor: Klimaendringer, miljøødeleggelser, ressursutarming, og fattigdom.

– Vi diskuterer om det finnes et motsetningsforhold mellom det økonomiske systemets krav til vekst, og klodens økologiske begrensninger, sier Joakim. Og ikke minst ønsker vi å se på hvordan dette eventuelt kan løses.

Galleri

Filosofi, litteratur og politikk: Les mer om fagtilbudet!

Pris, søknad og opptak: Les mer

Søknadsskjema

 

Vis alle innlegg