Kjønn og identitet – nytt fag!

Marius Hetlevik (t.h.) er deltaker i faget «Kjønn og identitet» (foto: Anne Valeur)

Kjønn og identitet er nytt av året som fag på linjen «Filosofi, Litteratur og Politikk». Assisterende rektor Signe Strøm er lærer i faget. Hun har sin doktorgrad innen sosialantropologi, og har blant annet forsket på kjønnsrelasjoner.

– Hvorfor ville du starte dette faget?
– Etter å ha jobbet en stund som lærer, erfarte jeg at det ofte ble store diskusjoner når vi hadde oppe spørsmål knyttet til kjønn. Det var særlig interesse for spørsmål om hvor mye av vår atferd som er knyttet til vår biologi, og hvor mye som handler om kultur. Det er åpenbart at dette er et tema som engasjerer studentene. I fjor var det dessuten mye oppmerksomhet rundt saker relatert til kjønn, både i kulturlivet, i det politiske liv og i samfunnet for øvrig (#Metoo).

Galleri

– Hvilke tema tar dere opp i faget?
– Det første er spørsmålet om biologi og kultur, eller «født sånn eller blitt sånn». Vi tar også for oss ulike kategoriseringer av kjønn, og ser nærmere på behandlingen av transpersoner i Norge, og den internasjonale debatten rundt transpersoners rettigheter. Vi diskuterer Jordan Petersons syn på kjønn, som har skapt stor interesse og debatt internasjonalt, samt synspunktene til de såkalte TERF («Transekskluderende Radikale Feminister»). Kjønnslemlestelse er et annet tema som skaper debatt. Her får studentene blant annet lære mer om forskningsarbeidet mitt i Masai-samfunnet i Kenya. Litteratur er et annet viktig tema, der vi vil lese utdrag av flere forfattere som er opptatt av kjønn, som Virginia Woolf, Simone de Beauvoir og en av mine favorittforfattere, Chimamanda Ngozi Adicie, som har skrevet essayet: «We should all be Feminists».

– Hva skal dere jobbe med i vårsemesteret?
– Et tema vi skal inn på, er homofiles rettigheter, diskriminering og forfølgelse, både i Norge og internasjonalt. Et foreløpig høydepunkt i faget, var da vi fikk se teaterstykket «Kim F.», som gir et godt innblikk i homokampens historie i Norge. Det gjorde sterkt inntrykk på studentene, og mange var ikke kjent med Kim Frieles historie fra før av.

Ønsker du å søke på Nansenskolen? Les mer

Galleri

Nina Sylvarnes og Marius Hetlevik går på linjen Filosofi, Litteratur og Politikk dette året. De er to av studentene som har valgt faget «Kjønn og identitet».

– Hvorfor valgte dere dette faget?

– Mest av alt er dette rett og slett et spennende tema, sier Nina. – Men det er også viktige spørsmål i dagens samfunn. I dag er det blant annet nye muligheter for å skifte kjønn, og det dukker opp nye spørsmål, utfordringer og protester i kjølvannet av dette. Radikale feminister protesterer også.
Marius setter pris på at det blir engasjerte samtaler i disse timene. – Kjønn og identitet er alltid spennende å diskutere, fordi alle har meninger om temaene som tas opp, sier han.

Les mer om Nansenskolen

– Er det noe dere synes har vært spesielt interessant, så langt?
Nina synes spørsmålet: «født sånn, eller blitt sånn?» er spesielt interessant. Hun skrev semesteroppgave om en historie fra Harald Eias TV-serie med samme navn. – En av episodene forteller om et barn som ble født med tvetydig kjønn, sier Nina. – Foreldrene valgte kjønn for barnet etter fødselen, og gjennomførte korrigerende kirurgi. Men de traff ikke med det som var barnets opplevde kjønnsidentitet, noe som skapte store problemer da barnet vokste opp. Dette er et spørsmål som fortsatt er aktuelt.
– Jeg syntes det mest interessante så langt har vært å diskutere den såkalte «Bechdel-testen», sier Marius. Dette er et redskap til å analysere spillefilmer i et kjønnsperspektiv. – For øvrig har det vært spennende å ha om Simone de Beauvoirs bok: «Det annet kjønn», der hun blant annet tar et oppgjør med Freud, og med hvordan vi tenker på mannen som normalen.

Søknadsskjema

 

Vis alle innlegg