– Har fått ny forståelse for egne og andres standpunkter

Niels leder an under en gruppeøvelse (foto: HS Røhr)

Niels Visti Hemingsen og Marius Langemyr gikk linjen Filosofi, litteratur og politikk, med litt forskjellige fagkombinasjoner. Begge hadde fagene «Mennesket og planeten», «Litteratur og idéhistorie» og sang tenor sammen i Nansenkoret. Niels hadde i tillegg «Tolkiens litteratur» og sjakk, mens Marius hadde «Kjønn og identitet».

– Hva er det viktigste dere sitter igjen med?

– Jeg har fått en dypere forståelse for det allment filosofiske og politiske, sier Niels. Jeg har fått bedre forståelse for egne og andres standpunkter, som kan knyttes til politisk teori og ideologiske grunntanker.

– Det har vært spennende med alt fra Locke til Faust, sier Marius. Jeg har fått interessante skildringer av tanker og samfunn, og har også ledd godt av noen av de mer absurde stykkene i litteratur- og idéhistorie! Vi har fått prøve ut våre egne synspunkter på hverandre. Det har til tider vært krevende, men lærerikt.

Galleri

Begge guttene var tillitsvalgte i studentrådet, og hadde ansvar for den store auksjonen under studentenes Åpen dag. – Hvordan var det?

– Det var fint å kunne være en slags budbringer mellom studentene og lærerne, legger Marius til. – Studentrådet er alle tings arché, ler han.

– Jeg likte veldig godt å jobbe sammen med de andre, sier Niels. – Jeg synes vi fordelte rollene godt mellom oss.

Søknadsskjema

 

– Under Åpen dag, var jeg ansvarlig for å organisere auksjonsgruppen, og å delegere oppgaver til de andre studentene, fortsetter han. – I starten hadde vi ikke noe system, så vi laget vårt eget, med innsamling og registrering av gaver, forhåndsbud og presentasjon av artiklene under auksjonen. Det var litt stressende, men det var gøy å se at vi hadde plassert riktige folk på rett sted, som at Marius ble valgt som auksjonarius.

– Jeg føler at jeg fikk den lette og morsomme jobben, sier Marius. – Jeg kunne stå på scenen og ha det moro et par timer, mens de andre hadde mye mer arbeid i forkant. Jeg var litt nervøs, og brukte noen minutter på å bli varm i trøya. Men da jeg fant en «salgsstil» og folk koste seg, ble jeg komfortabel og slo meg løs.

Galleri

Årets studenter måtte reise hjem i midten av mars pga coronapandemien, og måtte avslutte skoleåret med nettbasert undervisning. – Hvordan har det vært?

– Det var de samme menneskene og de samme lærerne, sier Marius, – men undervisningen på nett fikk en litt annen dynamikk. Jeg merket det godt da jeg skulle presentere semesteroppgaven min på Zoom. Det er vanskelig å se om du når fram, når alle sitter på hver sin skjerm. Men jeg har valgt å ta situasjonen med stoisk ro. Det er jo ikke noe vi kan gjøre fra eller til.

– Selv om vi hadde nettundervisning, så hadde jeg likevel en litt limboaktig følelse, sier Niels, og det var litt vanskeligere å konsentrere seg her hjemme. Men selv om det har vært trist og jeg savner vennene mine i Norge, så er det ikke noe vi kan gjøre med omstendighetene. Jeg har det hyggelig med familien her i Danmark, som jeg ikke hadde sett på lenge. Og så har jeg plantet et tre!

Galleri

– Hva er planene framover?

Marius skal ta en årsenhet i historie ved NTNU i Trondheim. – Jeg har alltid vært interessert i historie, og gleder meg, sier Marius.

– Jeg skal ta en Bachelor i kjemi og teknologiDanmarks Tekniske Universitet, forteller Niels. – Jeg har alltid visst at jeg skal studere realfag, men ville gjerne ha et år med humanistiske fag først. Jeg tror det er viktig å ha en bredere fagbakgrunn, slik at man se verden i et større perspektiv. Jeg er inspirert av renessansehumanismen, som så verdien i å ha kunnskap innen flere fagdisipliner, avslutter Niels.

Galleri

(Intervju: Heidrun Sørlie Røhr, 19. mai 2020)

Søknadsskjema
Vis alle innlegg