Intet å skjule, – intet å frykte?

28.03.2017

Denne uka er det overvåkning som står på dagsorden på linjen Filosofi, litteratur og politikk. Studentene skal blant annet lære mer om Snowden-saken. Lærer og filosof Joakim Hammerlin har skrevet to bøker om dilemmaene knyttet til terrorbekjempelse og demokrati.

– Hvorfor har du valgt å ta for deg Snowden?

– Saken har stått for viktige avsløringer av hvordan overvåking fungerer i dagens samfunn. Det er viktig at vi har en grundig diskusjon i samfunnet og på Nansenskolen om hvor langt vi skal gå i å bruke den teknologien vi har tilgjengelig.

– Hvorfor er det viktig å være bevisst på myndighetenes bruk av overvåking?

– Teknologisk sett er det mulig å skape et totalovervåket samfunn. Men ønsker vi et slikt samfunn? De fleste vil svare nei på dette spørsmålet. Samtidig tar vi hele tiden små skritt i den retningen.

– Har man noe å frykte hvis man ikke har noe å skjule?

– Jeg synes det er en farlig og til dels naiv holdning, blant annet fordi det snur bevisbyrden i rettsstaten. Hvis det er slik at myndighetene skal kunne lagre og overvåke all informasjon i tilfelle noen i fremtiden gjør noe galt, bryter vi med de liberale tradisjonene demokratiet er tuftet på.

Galleri

 Aurora Solstad er studentFilosofi, litteratur og politikk, og valgte å skrive semesteroppgave om Snowden-saken.

– Hvorfor valgte du å skrive om Snowden?

– Vi hadde et foredrag av Inge Eidsvåg om Ossietzkyprisen, der han nevnte Snowden, som har fått prisen. Jeg kunne lite om saken, og valgte derfor å skrive om den for å lære mer.

– Har du lært noe nytt om overvåking i dagens Norge etter at du skrev om denne saken?

– Tidligere bekymret jeg meg lite om overvåking. Men nå har jeg fått mer kunnskap, og har dermed blitt mer skeptisk. Jeg har blitt mer bevisst på hvor mye informasjon jeg genererer, og over at dette er noe myndighetene kan bruke uten at jeg har noe valg.

(Intervju: Heidrun Sørlie Røhr)

Søk på Nansenskolen her

Vis alle innlegg