Internasjonalt dialog-webinar

17.-19.08.2020

Rektor Unn Irene Aasdalen og Steinar Bryn i samtale om dagens program (foto: Heidrun Sørlie Røhr)

I disse dager foregår det en nyvinning på Nansenskolen! Deltakere fra elleve land deltar i et webinar på Zoom, der Nansenskolen og Nansen Dialognettverket på Vest-Balkan deler sine erfaringer med interetnisk dialog i delte samfunn.

Et viktig mål  er å diskutere hvordan dialog kan brukes som redskap i sosiale prosesser generelt, og freds- og dialogprosesser spesielt. Deltakerne er fra Sør-Korea, Ukraina, Armenia, Ungarn, Serbia, Australia, USA, Bosnia-Herzegovina, Nord-Makedonia, Norge og Midtøsten.

De to som har tatt initiativ til webinaret er rektor Unn Irene Aasdalen ved Nansenskolen og tidligere rektor og lærer ved skolen, Steinar Bryn. Han tok sammen med tidligere rektor Inge Eidsvåg initiativ til fredsprosjektet på Vest-Balkan, som han er nominert til Nobels fredspris for.

Rektor Aasdalen har et sterkt engasjement for sikkerhetspolitiske spørsmål i Øst-Asia, – særlig Korea, og har tatt initiativ til den årlige dialogsommerskolen NEWDAY, med deltakere fra Øst-Asiatiske land, og den årlige sikkerhetspolitiske konferansen Understanding Asia.

Galleri

Blant de koreanske deltakerne finner vi representanter for Sør-Koreansk fredsbevegelse og skolemyndigheter. De er involvert i prosesser i den sørlige regionen i Sør-Korea, der de ønsker å syrke dialogen i skolen. I webinaret vil de utforske hvordan Nansen Dialog kan brukes i en koreansk kontekst.

Den første dagen besto i en introduksjon til Nansenskolen og til utviklingen av Nansen-Dialognettverket fra slutten av 1990-tallet og fram til i dag. Nettverket startet som et lite fredsprosjekt på Nansenskolen, og består i dag av Nansen Dialogsentre (NDC’s) i flere land.

Lederne på Nansen Dialogsentrene i tre land bidro til programmet: Tatjana Popovic fra NDC Serbia, Elvir Djuliman fra NDC Mostar (Bosnia-Herzegovina) og Veton Zekolli fra NDC Skopje (Nord-Makedonia). De har lang erfaring med freds- og dialogarbeid, med særlig fokus på utdanningssystemet.

Galleri

I dag skal vi se nærmere på begrepet «delte samfunn» og hva dette innebærer, med særlig utgangspunkt i Kosovo. Det blir en innføring i et redskap for konfliktanalyse og en diskusjon om hvordan dette kan brukes i de ulike landene som er representert på webinaret.

Webinaret avsluttes i morgen, med en gjennomgang av flere eksempler fra felt og konkrete råd for hvordan man kan tilrettelegge for en dialogprosess. Her vil tidligere rektor, Inge Eidvåg, bidra med 10 gode råd for en dialogarbeider.

 

 

Vis alle innlegg