For deg som vil fordype deg i hvordan synet på menneske, natur og samfunn har utviklet seg gjennom historien, og diskutere de viktigste politiske problemstillingene i vår tid.

Linjen Filosofi, litteratur og politikk har et rikholdig og bredt fagtilbud. Du har gode muligheter til å velge tema du er spesielt interessert i, og kan sette sammen din egen fagkombinasjon.

Fellesfagene er obligatoriske for alle linjer (11 t pr uke). Du velger minst tre fag til fra listen nedenfor (9 t pr uke), og har felles linjeundervisning (6 t pr uke):

Fagtilbud

 • Filosofihistorie – fellesfag

  Dette er et fag som alle studenter ved Nansenskolen har sammen. I filosofihistorien går vi gjennom europeisk filosofihistorie fra antikken og fram til i dag: Hva har formet våre ideer og oppfatning om verden rundt oss, og menneskets plass i den? Faglærer er Helge Salemonsen, som har magistergrad i filosofi og er en av Nansenskolens faste lærere. Les mer om fellesfagene her

 • Internasjonal sikkerhetspolitikk – fellesfag

  Dette er et fellesfag som alle studenter har. Denne ukentlige økten tar for seg den aktuelle internasjonale sikkerhetssituasjonen, og ser nærmere på ulike konfliktområder og fredsbyggende tiltak. Forelesere er blant andre ansatte ved Nansen Fredssenter, som har kompetanse på Ukraina, Vest-Balkan, Afghanistan, Somalia og Irak, samt spesielt inviterte forskere. Fagansvarlig er rektor Unn Irene Aasdalen, som de siste årene har hatt særlig fokus på Nordøst-Asia, deriblant Korea, Kina og Japan. Les mer om fellesfag her

 • Kulturhistorie – fellesfag

  Dette er et fellesfag som alle studenter ved alle linjer har sammen. Timene brukes i hovedsak til kunsthistorie og enkelte litterære tema. Målet er å diskutere de ulike kunsthistoriske epokene og å se kunsten i sammenheng med historien, tidens tanker og den øvrige samfunnsutviklingen. Rektor Unn Irene Aasdalen har hovedansvar for undervisningen, men også flere gjestelærere bidrar til disse timene, blant annet noen av skolens tidligere rektorer samt fast ansatte lærere og timelærere. Les mer om fellesfag her

 • Politisk tenkning – Linjefag

  Faget gir en innføring i politisk teori og tenkning. Vi tar for oss sentrale politiske tenkerne, fra antikken og frem til i dag, og går gjennom ulike ideologier / -ismer (liberalisme, kapitalisme, marxisme/kommunisme, sosialisme, konservatisme, totalitarisme, fascisme og anarkisme) og deres politiske historie. Det blir lagt særlig vekt på å beskrive fremveksten av den moderne demokratiforståelsen. Det blir også diskutert hvilke politiske utfordringer vi står overfor i dag. Faglærer er filosof og sakprosaforfatter Joakim Hammerlin, som blant annet har utgitt bøkene: «Terrorindustrien» og «Terror og demokrati».

 • Mennesket og planeten

  Faget har som ambisjon å dekke samspillet mellom økonomi, økologi og samfunn. Det tar for seg forståelsen av menneske og natur i klassisk økonomisk teori, og forsøker å sette dette i sammenheng med de økologiske og sosiale utfordringene vi står overfor: Klimaendringer, miljøødeleggelser, ressursutarming, fattigdom og finanskrise. Vi diskuterer om det finnes et motsetningsforhold mellom det økonomiske systemets krav til vekst, og klodens økologiske begrensninger, og hvordan dette eventuelt kan løses. Faglærer er filosof Joakim Hammerlin, som har et stort engasjement innen miljø- og klimaspørsmål.

 • Fred, dialog og solidaritet

  Verden preges i dag av store migrasjonsbølger. Gjennom flyktningstrømmen kommer internasjonale konflikter nærmere enn noen gang før. Krig og urolighet i land som Syria, Eritrea, Irak og Afghanistan angår oss direkte, ikke bare på grunn av Norges rolle internasjonalt, men fordi vi møter mennesker fra konfliktområder som flyktninger og landsmenn. I valgfaget lærer elevene om dialog og konflikthåndtering gjennom praktiske øvelser, og får innføring i pågående dialog- og fredsarbeid. Nansen Fredssenters medarbeidere deler erfaringer direkte fra feltarbeid i Norge, Afghanistan, Balkan og Ukraina. Valgfaget er en arena for å utforske egen identitet og for å fremme dialog i mellommenneskelige møter. Fagansvarlig er Norunn Grande, Spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter.

 • Litteratur og idéhistorie

  I dette faget skal vi lese og diskutere tekster fra alle epokene i den europeiske idéhistorien, med spesiell vekt på å finne frem til litterære grunnmotiver. Hva kan de store skjønnlitterære fortellingene si oss om synet på verden og mennesket i ulike tidsaldre? Og hvordan har disse tekstene blir videreført og gjenfortolket på stadig nye måter? Blant verkene vi skal undersøke finner vi Homers Odysseen, Dantes Den guddommelige komedie, Goethes Faust og Mary Shelleys Frankenstein. Ny faglærer av året er idéhistoriker og inspektør, Else Marie Lingaas, som blant annet har skrevet et bind av «Vestens Idéhistorie». Detaljert fagplan blir presentert ved oppstart.

 • Tolkien – myter og modernitet

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, essay, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Vi tar for oss grunnleggende tema i forfatterskapet, som fremstillinger av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen. Vi ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er en av lærerne på linjen.

 • Øst-Afrikas kultur og historie

  I dette faget får studentene kunnskaper om Øst-Afrikas kultur og historie, fra førkolonial tid til i dag. Faget går spesielt i dybden når det gjelder Kenya, og viktige tema er demokratisering, etnisisk identitet, etniske konflikter, bærekraftig utvikling og internasjonal turisme. I faget blir det brukt en del teori og begreper fra antropologi og sosiologi, som er viktig for forståelsen av kulturer, etnisitet og konflikter. Faglærer er Signe Therese Strøm, som har Ph.d. i sosialantropologi, med økoturisme i Kenya som sitt primære forskningsfelt.

 • Kjønn og identitet

  Er det riktig som Chimamanda Ngozi Adichie sier at vi alle burde være feminister? Stemmer det at «man fødes ikke som kvinne, man blir det» slik Simone de Beauvoir så banebrytende skrev i 1949? Eller er kjønnsidentiteten mer bestemt av biologien enn mange har hevdet de siste tiårene? Dette er noen av temaene som kommer til å bli diskutert i dette valgfaget. Det blir både en gjennomgang av ulike fagretningers tilnærming til temaer som vedrører kjønn, kjønnsidentitet og en diskusjon av aktuelle temaer som kritikk av medisinske kjønnsdefinisjoner, likestillingspolitikk og transseksualisme. Undervisningen kommer til å være variert, med forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det legges stor vekt på studentenes deltakelse. Faglærer er antropolog Signe Therese Strøm, som er inspektør og lærer på Filosofi, litteratur og politikk.

 • Ibsens samtidsdramaer

  Vi fordyper oss i Ibsens tolv siste skuespill, hans såkalte samtidsdramaer. Ibsen understreket at disse stykkene til sammen danner en enhet, og bør leses i den rekkefølge de er skrevet og forstås i sammenheng med hverandre. Vi ser på hvert skuespill som referanse til ulike historiske epoker, og utforsker hva de ulike historiske epokene har med Ibsens samtidsdramaer å gjøre. Et utgangspunkt er at Ibsen i sitt forfatterskap har vært inspirert av Hegels historiefilosofi, og det gjøres derfor rede for denne. Faglærer er filosof Helge Salemonsen.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Kinesisk språk

  Fra høsten 2018 tilbyr vi for første gang valgfag i kinesisk språk. Nansenskolen har de siste årene hatt fokus på Øst-Asias sikkerhetspolitiske situasjon, gjennom en årlig sikkerhetspolitisk konferanse, samt sommerskolen «NEWDAY», med deltakere fra Japan, Kina og Korea. Ved å tilby kinesisk vil skolen styrke sin faglige satsning på dette feltet. Følg med for endelig fagbeskrivelse!

 • Kina, Japan, Korea

  Rektor Unn Irene Aasdalen har de siste årene hatt et nært samarbeid med Senter for Øst-Asiastudier i København, samt Fudan-universitetet i Kina. Samarbeidet har blant annet resultert i årlige sikkerhetspolitiske konferanser samt en sommerskole med deltakere fra Japan, Kina og Korea i Lillehammer i 2017. Som en forlengelse av denne satsningen tilbyr vi nå et kurs som har denne regionen i fokus. Følg med for mer informasjon om faginnhold og omfang!

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Drama

  Drama er et fag som foregår i fire helger i løpet av skoleåret. Gjennom improvisasjoner, teatersport og tekstarbeid frigjøres fantasien. Det jobbes med utdrag fra kjente skuespill, og man får prøve ut ulike dramatiske ytringsformer. Hver helg avsluttes med en liten forestilling. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring med drama. Det viktigste er å leke, utfolde seg og ha det morsomt! Faglærer er Trine Vollan, som er freelance dramatiker, forfatter og filmskaper.

 • Samtidskunst – helgekurs

  Det blir et nystartet kurs i samtidskunst som kan velges av alle linjer, fra høsten 2018. Kurset blir åpent for påmelding fra studenter ved alle linjer. Følg med for kommende fagplan!

 • Musikkfilosofi – helgekurs

  Tidligere rektor Peder Christian Kjerschow har et helgekurs i musikkfilosofi. Her settes studentene inn i ulike epoker i europeisk musikkhistorie, satt i sammenheng med filosofihistorien. Studentene får lytte til utdrag av musikkstykker i tillegg til forelesninger. Kurset er åpent for alle linjer.

 • Bokkunst – helgekurs

  Det arrangeres et helgekurs i bokkunst i løpet av skoleåret. På kurset får studentene prøve seg på å binde egne bøker og fylle dem med innhold. Faglærer er billedkunstner Per Jonas Lindstrøm, som i en årrekke har undervist studentene på Nansenskolen i bokkunsten. Faget er åpent for påmelding av studenter fra alle linjer, med plassforbehold.

 • Røde Kors leksehjelp

  Lillehammer Røde Kors har i mange år hatt et samarbeid med Nansenskolen, der skolens studenter kan bidra som frivillige leksehjelpere for barne- og ungdomsskoleelever fra skolene i Lillehammer. Et viktig mål er å bidra til at alle får mulighet til å ta utdannelse og yrkesvalg i samsvar med sine evner, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Dette er ikke et valgfag, men et tilbud om å delta som frivillig i fritiden. Timene foregår i Røde Kors-bygningen i Lillehammer sentrum. Ved Lillehammer Røde Kors.

Se film fra Nansenskolen her

Galleri

linjeundervisningen

Vi møtes til felles, obligatorisk linjeundervisning to ganger pr uke. På torsdag har vi faget Politisk tenkning, som du kan lese om ovenfor. På tirsdag vil vi ha ulike tema innen politikk, litteratur og filosofi. Temaene kan variere fra år til år. Områder som vanligvis inkluderes hvert år er:

 • Humanisme
 • Kultur og flerkultur
 • Identitet
 • Terrorisme
 • Overvåkning
 • Rettsstaten
 • Litteratur

Studietur

Vi reiser på linjetur til Athen!
Hellas er et land som på flere måter kan illustrere det faglige programmet på Nansenskolen. Gjennom året blir vi kjent med antikkens greske filosofer og dramatikere, vi lærer om den politiske situasjonen i verden i dag. Hellas er et land som i vår tid har fått erfare noen av Europas viktigste utfordringer: EUs rolle, økonomisk nedgang og flyktningkrise. På reisen ser vi kulturminner fra antikken, og får nærmere innblikk i noen av de store politiske utfordringene landet står overfor i dag.

Les reisebrev fra 2017 her
Les mer om studieturer

Pris, Søknad og opptak

Les mer om pris, søknad og opptak her

Semesteroppgaver

Hvert semester skriver studentene semesteroppgave i et selvvalgt tema knyttet til fagene på linjen. Dette er en mulighet til å gå dypere inn i ett emne, og å bruke en uke til å jobbe konsentrert med dette. Tema for oppgaven er hovedsaklig knyttet til fagområdene:

 • Politikk
 • Kultur
 • Litteratur
 • Internasjonale spørsmål
 • Miljø og klima
 • Filosofi
 • IdéhistorieSøk her