– Her blir det fint å bo!

15.04.2020

Tor Marsteintredet (foto: H.S. Røhr)

Vaktmester Tor Marsteintredet er en sentral person i arbeidet med å renovere og pusse opp Nansenskolens internat, som gjøres i disse dager. Han er den ansatte med størst innsikt i bygningstekniske spørsmål, og forteller gjerne om arbeidet som gjøres.

– Nå i sommer skal vi etterisolere alle yttervegger og legge nytt tak, sier Tor. – I tillegg blir det nye og energibesparende vinduer, og vi har drenert rundt bygget.

Galleri

Nansenskolens internat ligger fint i terrenget langs alléen ned mot hovedbygningen på skolen. Bygningen har i snart 50 år vært studentenes hjem, og en trygg ramme for sosialt samvær og nære vennskap.

– I sommer blir den øverste delen av internatet også renovert innvendig, sier Tor. – Vi får fine, nyoppussede rom med gulvvarme og miljøvennlig, lokalprodusert innredning. Vi får flere nye rom, og dessuten en oppgradert avdeling med universell utforming på grunnplanet.

Søknadsskjema

 

Tor forteller om den videre prosessen. – Til skolestart i august vil vi være ferdige med første byggetrinn. De to andre blokkene blir etter planen oppgradert innvendig over de neste to somrene, forteller Tor.

– Vi gleder oss til det igjen bor studenter på internatet!

Galleri

Vis alle innlegg