Helge Salemonsen om Ibsen

Ibsen lar historien reflekteres i det moderne mennesket

Helge Salemonsen er filosof. Han underviser i filosofi og har et fag om Ibsens samtidsdramaer. Hvert år dannes det en gruppe Ibsen-entusiaster som leser skuespillene sammen, og som blir presentert for et nytt perspektiv på Ibsen.

Er det noe poeng å studere Ibsen i dag?

– De spørsmål som er aktuelle i dag, har sine røtter i fortiden. Måten vi tenker og taler i vår tid står i forbindelse med hendelser, mennesker og tanker i historien.

Vi har jo vår egen samtidslitteratur. Er ikke det nok?

– Ibsen skrev om sin egen samtid, og vi ser at det er avstand mellom Ibsens samtid og vår samtid. Ta et eksempel fra «Et dukkehjem»: Den forbrytelsen Nora har begått, er betinget av at en kvinne den gang ikke kunne undertegne egne gjeldsbrev. Likevel er problemstillinger knyttet til forventninger om kvinnens og mannens rolle, aktuelle også i dag, men på en annen måte.

Les mer om linjen Filosofi, litteratur og politikk, der Helge er en av lærerne

Noe av det spesielle med din undervisning, er at du setter Ibsens samtidsdrama inn i en idéhistorisk tekst. Kan du si litt om det?

– Ibsen legger inn referanser til historien. I rekkefølgen av Ibsens samtidsdramaer kan man få inntrykk av en suksessiv referanse til epoker i idéhistorien. Det vises for eksempel til konflikten mellom den gresk-romerske arven og den kristne arven. Denne konflikten reflekteres egentlig i alle Ibsens samtidsdramaer.

Hva er det viktigste studentene sitter igjen med etter å ha lest Ibsen sammen på Nansenskolen?

– Ibsens drama vekker gjenkjennelse i oss nettopp ved at Ibsen lar historien reflekteres i det moderne mennesket. Vår bevissthet i dag påvirkes av historiske hendelser, som f.eks. 2. verdenskrig og 22. juli. Vi kan ikke forstå oss selv uten at vi forstår de historiske forutsetningene for hvordan vi tenker i dag.

(Intervju: Heidrun Sørlie Røhr)

Mer om søknad og opptak finner du her

Søknadsskjema

 

 

Vis alle innlegg