Gir ut 12 bøker om psykisk helse

Janne Aasebø Johnsen er forfatter, dramatiker og sosialpedagogisk rådgiver på Nansenskolen. I disse dager gir hun ut ikke mindre enn tolv bøker på Fagbokforlaget.

– Bøkene kommer som et svar på at folkehelse og livsmestring er ett av de tverrfaglige temaene som skal inn i alle fag når ny læreplan skal revideres, sier Janne Aasebø Johnsen. – Dette har sammenheng med at rapportene om psykisk helse viser at angst og depresjon øker blant barn og unge. Det er en markant økning i selvrapporterte psykiske helseplager. Mest utbredt er typiske stressymptomer. På ungdomstrinnet plages tre av ti ungdommer, på videregående skole øker dette til nærmere halvparten. Dette er en urovekkende tendens.

Hvordan har tekstene blitt til?
– Jeg er opptatt av disse temaene fordi jeg har vært lærer og sosiallærer i mange år, og tar for tiden utdanning innen dette fagfeltet på Høgskolen i Innlandet. Jeg har lest meg opp på faglitteratur og forskning på området mens jeg har skrevet. Sju av bøkene er skrevet mens jeg har jobbet her på Nansenskolen.

Hvilke tema tar bøkene opp?
– Skilsmisse, mobbing, selvskading, sorg og død, seksuell orientering, ensomhet, de «vanskelige barna», angst, depresjon og selvmord, seksuelle overgrep, kulturkonflikt og barnefattigdom og omsorgssvikt. Les mer om bøkene på Fagbokforlagets hjemmeside

Hvem er bøkene skrevet for?
– De er beregnet for arbeid med barn og unge fra 6. klasse og ut skoleløpet. Bøkene gir historier som gir et utgangspunkt for å snakke med barn og unge om de temaene som tas opp. De kan også brukes i samfunnsfag. Samtalen må initieres av voksne for de minste barna. I høyskolesystemet kan de leses av alle, både lærere og studenter.

Nansenskolen gratulerer Janne Aasebø Johnsen med dette viktige bidraget til arbeidet for å bedre den psykiske helsen hos barn og unge i årene som kommer!

Galleri

Les mer om Nansenskolen her

Les mer om søknad og opptak her

Vis alle innlegg