Generasjon prestasjon

10.-11.05.2017

Generasjon prestasjon – Hvor blir det av barndommen? Rektor Unn Irene Aasdalen forteller om Nansenskolens skolepolitiske konferanse 10. – 11. mai, som arrangeres i samarbeid med Utdanningsforbundet.

– Hva ønsker du å sette på dagsorden på denne konferansen?

– Vi er bekymret for dagens barn og unge, og hvordan en bølge av depresjon og tidlig utbrenthet ser ut til å slå inn over oss. Det må ha noe med tiden å gjøre og antagelig også, hvordan skolen fungerer. I følge en rapport av Einar Skaalevik og Roger A. Federici ved Nordisk Institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning (NIFU), føler over halvparten av jentene og rundt 40 % av guttene sterkt press i norsk ungdomsskole og videregående skole. Jeg synes det er skakende hvis det er riktig at hver fjerde jente på 16 føler seg deprimert. For meg virker det sannsynlig at dette har noe å gjøre med hvordan de unge konstant er på – og blir konstant vurdert, både i sosiale medier og i skolen.

Vi hører mye om hvordan de unge intenst ønsker å prestere, – ikke bare på vegne av seg selv, men også på vegne av samfunnet. Jeg tenker at det er synd at skolen preges av fokus på tester, som PISA. Vi lar oss sammenligne med land som har en helt annen skoletradisjon, med vekt på utenatlære og pugging. Det er faktisk økende bekymring i flere øst-asiatiske land over deres store suksess i utdanningssystemene. De ser i økende grad konsekvensene av et nådeløst og prestasjonsorientert skolesystem. Landene i Nordøst-Asia som ligger på topp i PISA-undersøkelsene er på en måte fanget i egen suksess. Mange unge der er ulykkelige og selvmordstallene er bekymrende, men like vesentlig er det at et testhysterisk skolesystem virker ekstremt konserverende. Jeg er invitert til Korea i juni for å fortelle om nordisk folkehøgskolepedagogikk, fordi noen koreanske skolepolitikere ønsker innspill til hvordan de kan lage et skolesystem som i større grad fremmer leselyst og glede.

Mer om programmet for konferansen her

– Hva er skolens viktigste rolle?

– Jeg mener selvsagt at skolens fremste rolle er å gi barna kunnskap. Jeg vil gjerne at de skal lære mye, men det er ikke likegyldig hvordan de lærer. Den viktigste investeringen skolen kan gjøre er å gi barna glede over kunnskap og over å lære, og oppdra dem til å være ansvarlige borgere og hverandres samvittighetsfulle medmennesker. Vi bør fremme indre motivasjon snarere enn falle tilbake på ytre styring og press. Gode og velfungerende samfunn vil i fremtiden i enda større grad enn nå være avhengige av nytenkning og innovasjon. Tenkning på tvers av det alminnelig antatte. Dette fremmer vi ikke gjennom et fast og rigid testregime.

– Har andre land noe å lære av Norge?

– Jeg synes vi bør være stolte av det skolesystemet vi har og har hatt, fordi det har skapt et trygt, demokratisk og velfungerende samfunn. Jeg ønsker at vi tar vare på den frihet skoler og lærere i Norge har hatt til å handle som de finner det er best, og jeg skulle ønske at «skoleeiernes» relativt nyvunne innflytelse i norsk skole reduseres.

– Kan du si litt om bidragsyterne til konferansen?

Vi har svært kunnskapsrike gjester på konferansen. Blant annet vil professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO, Svein Sjøberg, snakke om: PISA-syndromet: Skole og oppvekst preget av «læringstrykk», prestasjonsangst og stress? Linn Herning, ny daglig leder i Alliansen for Velferdsstaten, vil snakke om Fra velferdsstat til konkurransestat. Dessuten skal vi la det faglige og festlige gå hånd i hand. Det blir fest med musikk og dans om kvelden onsdag 10. mai. Her finner du program og påmelding til konferansen

Galleri

(Intervju og foto av Aasdalen: Heidrun Sørlie Røhr)

Hva er Nansenskolen? Les mer her

Vis alle innlegg