Freds- og sikkerhetspolitikk fellesfag

USAs utenriksminister Mike Pompeo og Kinas president Xi Jinping (foto: US Department of State – Public Domain)

– Ideelt vil Nansenskolen gi studentene ikke bare dannelse og historisk bevissthet, men også et solid grunnlag for å mene noe om verdenspolitikken, sier rektor Unn Irene Aasdalen.

Rektor har hovedansvar for å planlegge forelesningsrekken i internasjonal freds- og sikkerhetspolitikk hver mandag morgen fra 9-11.30, der alle studentene ved skolen deltar.

Søknadsskjema

 

– Når vi tilbyr en forelesning hver uke med en ekspert i internasjonal politikk er det for å bringe verden nærmere, i all sin kompleksitet, og for å kunne diskutere noen av de viktigste konfliktene i vår tid.

–  I høst tar vi utgangspunkt i Øst-Vest relasjonen, og ser på den stadig sterkere friksjonen mellom USA og Kina. Vi får også høre noe om hvordan kineserne vurderer eskaleringen.

Galleri

– 12. oktober får vi Chunrong Liu fra Shanghais høyt estimerte Fudan universitet på besøk, og uka etter Kina- og Korea-forskeren Geir Helgesen fra København.

– Det amerikanske presidentvalget er ikke til å komme utenom. Nansenskolens Steinar Bryn er nominert syv ganger til Nobels Fredspris og kjent for dialogarbeid på Balkan, men er Ph.D. i amerikanske studier og han vil se på hvordan USAs internasjonale strategi har endret seg gjennom tidene.

– Som en ekstra bonus byr vi på et kveldsmøte 26. oktober med Hans Olav Lahlum. Han vil i kjent stil snakke om amerikanske presidenter, et tema han er vel innsatt i etter å ha skrevet boka om alle de amerikanske presidentene fra George Washington til Barack Obama.

Galleri

Søknadsskjema

 

Vis alle innlegg