«Fredens hovedkvarter» – avduking av plakett

08.05.2019

Minneplaten (foto: Heidrun Sørlie Røhr)

Nansenskolen inviterte til et offisielt arrangement i anledning avduking av en plakett til minne om Milorgs overtakelse av Nansenskolen etter tyskernes okkupasjon i mai 1945, da skolen ble «Fredens hovedkvarter» (sitat Wilhelm Molberg Nilssen). Med Nansenskolen som base, tok Milorg fatt på det viktige arbeidet med å avvikle tysk styre og sikre freden.

• Rektor Unn Irene Aasdalen ønsket velkommen
• Ordfører Espen Granberg Johnsen talte
Inge Eidsvåg holdt tale: «Nansenskolen – fredens hovedkvarter». Les her.
• Plaketten ble avduket av studentrådsleder Dagny Marie Sand Haarberg, ved flaggstangen
• Morten Jostad framførte diktet «Hjem fra Sachsenhausen» av Arnulf Øverland

Galleri

Wilhelm Molberg Nilssen var leder av motstandsbevegelsen Milorg i innlandet under 2. verdenskrig, og var en nøkkelperson da Milorg tok over Nansenskolen etter tyskerne i maidagene 1945.

9. mai 2018 deltok Molberg Nilssen på et arrangement på Nansenskolen, der Milorgs overtakelse av skolen ble markert. Han avsluttet den gang arrangementet med å deklamere diktet «Varde» av Per Sivle. Molberg Nilssen døde høsten 2018, 103 år gammel.

Galleri

 

Vis alle innlegg