Lær om fred, dialog og solidaritet

På linjen Filosofi, litteratur og politikk kan man velge blant en rekke fag, og sette sammen sin egen fagkombinasjon. Et av fagene er Fred, dialog og solidaritet. Norunn Grande er lærer i faget. Hun jobber ellers ved Nansen Fredssenter, og har akkurat kommet tilbake fra en reise til Afghanistan, der hun tilrettelegger dialog og fredsutdanning.

– Hva lærer dere i faget?
– Vi lærer om dialog og konflikthåndtering gjennom praktiske øvelser, og får innføring i pågående dialog- og fredsarbeid. Nansen Fredssenters medarbeidere deler erfaringer direkte fra feltarbeid i Norge, Afghanistan, Colombia, Balkan og Ukraina. Valgfaget er en arena for å utforske egen identitet og for å fremme dialog i mellommenneskelige møter.

– Hva gjør dere i dagens undervisningsøkt?
– Studentene lager «konfliktkart», sier Norunn. Dette innebærer å identifisere ulike aktører i en konflikt de selv kjenner, og de ulike aktørenes interesser, behov og posisjon. Dette gjør de for å kunne fasilitere dialog i ulike konfliktsituasjoner, noe de skal øve på i neste time.

Les mer om linjen Filosofi, litteratur og politikk

Galleri

Studentene jobber i grupper med sine konfliktkart. – Hvorfor valgte dere dette faget?

Sigurd er interessert i internasjonale forhold. – Jeg ønsker å komme under huden på de ulike konfliktene, sier han. – Jeg er opptatt av at ingen konflikter er svart/hvitt.
Jon Markus er mest interssert i ulike dialogmetoder, og hvordan man kan fasilitere dialog.
Gina ønsker å lære mer om det som skjer i verden. – Jeg hadde aldri noe om krig, fred og fredsarbeid på skolen, så valgfaget er en mulighet til å lære om dette, sier hun.
Erlend ser faget som en stor mulighet til å lære fra folk som faktisk jobber med fredsarbeid i felt, slik som Norunn Grande.

Ønsker du å søke på Nansenskolen? Les mer

Galleri

Norunn Grande er spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter, utdannet statsviter. Sammen med kolleger ved senteret har hun utviklet kurs og undervisningsopplegg i Dialog, fredelig konfliktløsning og fasilitering av dialog. De siste åerne har hun holdt kurs i Afghanistan i samarbeid med Afghanistankomiteen, for deres lokalt ansatte fra konfliktutsatte provinser. Målet er å styrke lokalbefolkningen i å løse konflikter uten tvang og vold og å bidra til dialog og inkludering.

– Hvorfor trenger vi å lære mer om dialog- og fredsarbeid?
Konfliktforståelse og hvordan en kan forholde seg mer konstruktivt i konflikt kan være til hjelp i dagliglivet så vel som for å forstå komplekse internasjonale konflikter, sier Norunn. Gjennom globalisering, migrasjon og flyktninger kommer internasjonale konflikter nærmere enn noen gang før. Krig og urolighet i land som Syria, Eritrea, Irak og Afghanistan angår oss direkte, ikke bare på grunn av Norges rolle internasjonalt, men fordi vi møter mennesker fra konfliktområder som flyktninger og landsmenn.

Les mer om linjen Filosofi, Litteratur og politikk

Søknadsskjema

 

Vis alle innlegg