Folkehøgskole med litteratur!

Leser i gresset (foto: Anne Valeur)

Litteraturen har alltid hatt en sentral plass i Nansenskolens faglige profil. Vi har flere litterære valgfag, blant annet faget Litteratur, der vi tar utgangspunkt i store, klassiske, litterære verk.

Lærerne vil snakke om bøker de har en nærhet til, både fra den europeiske litteraturhistorien og fra andre deler av verden. Sammen vil vi gjøre oss kjent med verkene og med konteksten som verkene springer ut av.

Galleri

– Hva kan disse klassiske tekstene si oss om verden og mennesket til ulike tider?
– Hvilke ideer formidler de om politikk og samfunn?
– Hvordan har tekstene blitt videreført og gjenfortolket?

Søknadsskjema

 

I dette faget vil du møte flere av skolens lærere i tillegg til noen gjesteforelesere. Nedenfor er noen av lærerne du vil møte i faget:

Galleri

Søknadsskjema

 

Vis alle innlegg