Flere linjer til neste år!

(foto: Anne Valeur)

Nansenskolen får flere linjer neste skoleår! Vi tydeliggjør skolens faglige profil gjennom å gå fra tre til seks linjer.

Fagtilbudet vil fortsatt bære preg av de viktigste satsningsområdene på Nansenskolen, som fillosofi, litteratur og skriving, kunst og politiske emner.

Linjer

 • Økologi og miljø
  Er det en motsetning mellom det økonomiske systemets krav til vekst og klodens økologiske begrensninger? Hva kan vi som art og jeg som individ gjøre for å bidra til å bevare jordklodens fantastiske mangfold?
 • Filosofi og politikk
  Er du interessert i å vite mer om hvordan dagens politikk har sammenheng med politisk tenkning gjennom historien? Her får du lære mer om våre viktigste politiske utfordringer sett i lys av filosofien.
 • Litteratur og idéhistorie
  Hvis du er interessert i litteratur og er glad i å lese, er dette linja for deg. Her blir du kjent med noen av litteraturhistoriens klassikere, sett i sammenheng med synet på mennesket gjennom historien.
 • Internasjonal politikk
  Vil du vite mer om verden? Forholdet Øst-Vest, Kina, Korea, Russland, Ukraina? Her vil du lære mye om internasjonale relasjoner og få ta aktivt del i freds- og dialogarbeid.
 • Skrivekunst
  Dette er linja for deg som er glad i å skrive. Her vil du få mulighet til å utvikle deg innenfor mange ulike sjangre. Du vil møte profesjonelle forfattere og bli godt kjent med dine skrivende medstudenter.
 • Visuell kunst
  På denne linja utvikler du ditt visuelle språk gjennom å lære ulike kunstneriske teknikker. Gjennom kreativt arbeid, samtaler og ekskursjoner undersøker vi kunstens plass i samfunnet.
Søknadsskjema

Galleri

 

Hva er nytt?

Det blir økt satsning på internasjonal politikk, der Nansenskolen alltid har hatt et spesielt engasjement. Det blir også en økt satsning på den kanskje aller viktigste politiske utfordringen i vår tid, nemlig klima- og miljørkrisen. Litteraturen og filosofien blir også delt inn i hver sin linje, med tydeligere linjeprofil.

Søknad til neste skoleår

På skolens hjemmeside står det at vi bare har tre linjer, men det er bare fordi vi jobber med ny hjemmeside som vil være klar til 1. november, når opptaket til neste år starter formelt. Fra 1 oktober kan du likevel søke på alle de seks linjene, selv om skolens nye hjemmeside ikke er helt klar enda.

Les mer om de nye linjene på folkehøgskolenes felles hjemmeside.

Vi starter opptaket til skoleåret 2021-22 fra 1. november 2020. ‘

Søknadsskjema

Galleri

 

Vis alle innlegg