For deg som vil fordype deg i hvordan synet på menneske, natur og samfunn har utviklet seg gjennom historien, og diskutere de viktigste politiske problemstillingene i vår tid.

Sett sammen din egen fagkombinasjon!
På linjen Filosofi, litteratur og politikk er det faglig nysgjerrighet og engasjement som står i sentrum. Linjen er egner seg spesielt godt for deg som ønsker et år på folkehøgskole, samtidig som du lærer mye som vil være faglig relevant for videre utdanning.

Søknadsskjema

 

Linjen har et bredt fagtilbud. Du velger minst tre fag fra listen nedenfor, i tillegg til fellesfag og linjefag. Du får møte engsjerte lærere med faglig tyngde, og kan reise til Athen og Delfi på studietur.

Fagtilbud

 • Politisk tenkning – Linjefag

  Faget gir en innføring i politisk teori og tenkning og aktuelle politiske problemstillinger. Vi tar for oss sentrale politiske tenkerne, fra antikken og frem til i dag, og går gjennom de sentrale ideologienes politiske virkningshistorie. Det blir lagt særlig vekt på å beskrive fremveksten av den moderne demokratiforståelsen og den liberale rettsstaten. Det blir også diskutert aktuelle politiske temaer, som transhumanisme, ytringsfrihet, terrorisme, overvåking, populisme, det digitale mennesket, klima og sosial tillit. Faglærer er filosof og sakprosaforfatter Joakim Hammerlin.

 • Miljø og klima

  Faget har som ambisjon å dekke samspillet mellom økonomi, økologi og samfunn. Det tar for seg forståelsen av menneske og natur i klassisk økonomisk teori, og forsøker å sette dette i sammenheng med de økologiske og sosiale utfordringene vi står overfor: Klimaendringer, miljøødeleggelser, ressursutarming, fattigdom og finanskrise. Vi diskuterer om det finnes et motsetningsforhold mellom det økonomiske systemets krav til vekst, og klodens økologiske begrensninger, og hvordan dette eventuelt kan løses. Faglærer er filosof Joakim Hammerlin, som har et stort engasjement innen miljø- og klimaspørsmål.

 • Kjønn og identitet

  Er det riktig som Chimamanda Ngozi Adichie sier at vi alle burde være feminister? Stemmer det at «man fødes ikke som kvinne, man blir det» slik Simone de Beauvoir så banebrytende skrev i 1949? Eller er kjønnsidentiteten mer bestemt av biologien enn mange har hevdet de siste tiårene? Dette er noen av temaene som kommer til å bli diskutert i dette valgfaget. Det blir både en gjennomgang av ulike fagretningers tilnærming til temaer som vedrører kjønn, kjønnsidentitet og en diskusjon av aktuelle temaer som kritikk av medisinske kjønnsdefinisjoner, likestillingspolitikk og transseksualisme. Undervisningen kommer til å være variert, med forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det legges stor vekt på studentenes deltakelse. Faglærer er antropolog Signe Therese Strøm, som er inspektør og lærer på Filosofi, litteratur og politikk.

 • Bærekraft i praksis

  Menneskets økologiske fotavtrykk blir større og større, og dypere og dypere. Det er lett å kjenne på at man aldri får gjort nok for å motvirke klimaendringene og miljøødeleggelsene vi er vitne til, og som vi alle bidrar til å skape kun ved å være et menneske i det 21. århundre. Hva er individets ansvar, og hva må plasseres på systemnivå? Hvor mye kan vi forvente av oss selv som enkeltmennesker? Valgfaget er praktisk rettet og tar sikte på å inspirere til handling og atferdsendring for individet så vel som fellesskapet. Nudging, eller dulting, er et nøkkelbegrep. Faget vil samtidig ha et systemkritisk perspektiv, og rette fokus mot forholdet mellom individ og system. Undervisningen består av ekskursjoner, naturobservasjoner, praktiske verksteder, planlegging og gjennomføring av prosjekter og samarbeid med lokale aktører. Det legges stor vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side, og studentene trekkes med i utformingen av undervisningsopplegget. Lærer er Ida-Sofie Solberg Stryken.

 • Fred, dialog og solidaritet

  Verden preges i dag av store migrasjonsbølger. Gjennom flyktningstrømmen kommer internasjonale konflikter nærmere enn noen gang før. Krig og urolighet i land som Syria, Eritrea, Irak og Afghanistan angår oss direkte, ikke bare på grunn av Norges rolle internasjonalt, men fordi vi møter mennesker fra konfliktområder som flyktninger og landsmenn. I valgfaget lærer elevene om dialog og konflikthåndtering gjennom praktiske øvelser, og får innføring i pågående dialog- og fredsarbeid. Nansen Fredssenters medarbeidere deler erfaringer direkte fra feltarbeid i Norge, Afghanistan, Balkan og Ukraina. Valgfaget er en arena for å utforske egen identitet og for å fremme dialog i mellommenneskelige møter. Fagansvarlig er Norunn Grande, Spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter.

 • Kunsthistorie – fellesfag

  Dette er et fellesfag som alle studenter ved alle linjer har sammen. Timene brukes i hovedsak til kunsthistorie og enkelte litterære tema. Målet er å diskutere de ulike kunsthistoriske epokene og å se kunsten i sammenheng med historien, tidens tanker og den øvrige samfunnsutviklingen. Rektor Unn Irene Aasdalen har hovedansvar for undervisningen, men også flere gjestelærere bidrar til disse timene, blant annet noen av skolens tidligere rektorer samt fast ansatte lærere og timelærere. Les mer om fellesfag her

 • Internasjonal sikkerhetspolitikk – fellesfag

  Dette er et fellesfag som alle studenter har. Denne ukentlige økten tar for seg den aktuelle internasjonale sikkerhetssituasjonen, og ser nærmere på ulike konfliktområder og fredsbyggende tiltak. Forelesere er blant andre ansatte ved Nansen Fredssenter, som har kompetanse på Ukraina, Vest-Balkan, Afghanistan, Somalia og Irak, samt spesielt inviterte forskere. Fagansvarlig er rektor Unn Irene Aasdalen, som de siste årene har hatt særlig fokus på Nordøst-Asia, deriblant Korea, Kina og Japan. Les mer om fellesfag her

 • Filosofihistorie – fellesfag

  Dette er et fag som alle studenter ved Nansenskolen har sammen. I filosofihistorien går vi gjennom europeisk filosofihistorie fra antikken og fram til i dag: Hva har formet våre ideer og oppfatning om verden rundt oss, og menneskets plass i den? Faglærer er Helge Salemonsen, som har magistergrad i filosofi og er en av Nansenskolens faste lærere. Les mer om fellesfagene her

 • Litteratur

  Vi tar utgangspunkt i store, klassiske, litterære verk i dette valgfaget. Lærerne vil snakke om bøker de har en nærhet til, både fra den europeiske litteraturhistorien og fra andre deler av verden. Sammen vil vi gjøre oss kjent med verkene og med konteksten som verkene springer ut av. Hva kan disse klassiske tekstene si oss om verden og mennesket til ulike tider? Hvilke ideer formidler de om politikk og samfunn? Hvordan har tekstene blitt videreført og gjenfortolket? I dette faget vil du møte flere av skolens lærere i tillegg til noen gjesteforelesere.

 • Tolkiens litteratur

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, essay, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Vi tar for oss grunnleggende tema i forfatterskapet, som fremstillinger av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen. Vi ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er en av lærerne på linjen.

 • Tekst og bilde

  Dette faget er nytt av året og kan velges av alle linjer. Vi vil utforske ulike måter å kombinere tekst og bilde. Valgfaget blir et samarbeid mellom lærerne på Visuell kunst og Skrivekunst. Faget er åpent for alle. Eksempel på timer er: kaligrafi, håndsydde bøker, tekster om bilder og tekst som bilder, Dadaisme og tekst, tekst og bilder på sosiale medier.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Friluftsfag

  I dette valgfaget vil vi gå ut i naturen på små ekspedisjoner og turer. Vi vil lære oss å være i naturen, oppleve mangfold, egen mestring, og bevege oss ute i ulikt vær og føre. Vi lærer oss å kjenne på naturens egenverdi og selv være en del av den. Turene kan inkludere bållaging, mattilbereding, bading, samtaler, sosialt fellesskap og utforsking av de flotte områdene rundt Lillehammer gjennom skoleåret. Ofte er veien til målet et mål i seg selv. Lærer er Frøydis Helene Frøsaker.

 • Nansenmix

  Nansenmiks er Nansenskolens hyggefag nr. 1! Her får du anledning til å bli kjent med hele personalet. Avlur våre glimrende kokker tips om hvordan lage sunne og søte fristelser, eller by på lekker, hjemmelaget pizza. Hør om kattens idéhistorie helt tilbake fra egyptisk oldtid, eller om det hollandske tulipankrakket på 1600-tallet. Bli med til Gudbrandsdalslågen en høstdag for å se ørreten gyte. De som jobber på Nansenskolen er opptatt av så mangt, og vil gjerne dele med seg – con amore, – med kjærlighet.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Drama – intensivkurs

  Drama er et kurs som foregår i to helger i løpet av skoleåret. Gjennom improvisasjoner, teatersport og tekstarbeid frigjøres fantasien, og man får prøve ut ulike dramatiske ytringsformer. Hver helg avsluttes med en liten forestilling. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring med drama. Det viktigste er å leke, utfolde seg og ha det morsomt! Faglærer er Trine Vollan, som er freelance dramatiker, forfatter og filmskaper.

 • Retorikk – intensivkurs

  Vi tar for oss klassikere innenfor retorikk. Det vil særlig legges vekt på politisk retorikk med historiske og moderne eksempler. Valgfaget er et tilbud som legges inn som kortkurs i løpet av året, og som studentene kan velge i tillegg til sine faste fag. Faglærer er filosof Joakim Hammerlin.

 • Sjakk – intensivkurs

  Kurset vil foregå konsentrert i noen helger gjennom skoleåret, og vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Kursholder er Askild Bryn, en dyktig sjakkspiller som har kommentert flere sjakkmesterskap for NRK.

 • Musikkfilosofi – intensivkurs

  Dette er et lørdagskurs i musikkfilosofi, med tidligere rektor Peder Christian Kjerschow. Her settes studentene inn i ulike epoker i europeisk musikkhistorie, satt i sammenheng med filosofihistorien. Studentene får lytte til utdrag av musikkstykker i tillegg til forelesninger. Kurset er åpent for alle linjer.

 • Tegning – intensivkurs

  I dette kurset vil vi prøve ulike tegneteknikker, både kull, blyant, kritt og tusj. Alle kan tegne, og alle kan sette en strek. Med dette som utgangspunkt vil vi prøve å finne og utvikle forholdet til linje, flate, lek med materialer og observasjon av omgivelsene. Tegning handler både om teknikk og om å tørre å frigjøre seg fra forestillinger om hvordan noe skal se ut. Utprøving av ulike metoder åpner for nye muligheter til å uttrykke seg og bruke blikket. Tegning kan være både figurativt og abstrakt, å skape noe med enkle midler er det sentrale. Lærer er Frøydis Frøsaker.

NB! Fagtilbudet kan variere noe fra år til år.

Søknadsskjema

Galleri

Studietur

Vi reiser til Athen og Delfi!
Hellas er et land som på flere måter illustrerer det faglige programmet på Nansenskolen. Gjennom året blir vi kjent med antikkens greske filosofer og dramatikere. Hellas er et land som i vår tid har fått erfare noen av vår tids mest krevende utfordringer: Økonomisk nedgang og flyktningkrise. På reisen ser vi kulturminner fra antikken, og får nærmere innblikk i noen av de store politiske utfordringene landet står overfor i dag. Reisemålet kan variere fra år til år.

Les mer og se bilder fra studieturer

Galleri

Undervisningen

Nansenskolen står i en akademisk tradisjon, med høyt utdannede lærere som virkelig brenner for fagene sine. Mye av undervisningen foregår i mindre grupper som du selv har valgt ut fra dine interesser.

Her kan du fordype deg i ulike fagfelt, som: filosofi og idéhistorie, litteratur, miljø og klima, kjønn og identitet, freds– og sikkerhetspolitikk, eller konsentrere deg spesielt om Kina, Korea, Japan. Du kan gå i dybden på enkelte forfatterskap, som Ibsen og Tolkien, eller du kan velge å ha sjakk valgfag, synge i kor, eller velge mellom flere andre fag (se listen øverst på siden).

Les om Nils og Marius sin opplevelse av å gå på linjen!

Fellesundervisning

Fellesfag: Fellesfagene er en viktig del av det faglige programmet og er obligatoriske for alle linjer, til sammen 11 t pr uke. Disse er:

 • Filosofihistorie
 • Internasjonal freds- og sikkerhetspolitikk
 • Kunsthistorie

Les mer om fellesfag

(*Fagtilbudet kan variere noe fra år til år)

Søknadsskjema

 

Galleri

Pris, Søknad og opptak – les mer

Semesteroppgaver

Hvert semester skriver studentene semesteroppgave i et selvvalgt tema knyttet til fagene på linjen. Dette er en mulighet til å gå dypere inn i ett emne, og å få tid til å jobbe konsentrert med dette. Les om semesteroppgave.

Galleri

Utstyr

Du trenger ikke noe utstyr for å starte på denne linjen, men vi anbefaler at du kjøper en lærebok i filosofihistorie. Du får vite mer om denne ved oppstart. Les mer om skolens lokaler og fasiliteter her

linjelærere

Lærerne på linjen har alle lang universitetsutdanning, og går inn i undervisningen med faglig tyngde kombinert med stor faglig glede og entusiasme. Dette er de fast ansatte lærerne på linjen, som har undervisning og veiledning.

 • Joakim Hammerlin er filosof og hovedlærer på linjen. Han underviser i politisk tenkning, og i klima og miljø. Han har ansvar for skolens filmklubb, og inviterer til ballspill en gang i uka.
 • Signe Therese Strøm er antropolog og assisterende rektor. Hun underviser om kjønn og identitet.
 • Unn Irene Aasdalen er filosof og rektor ved skolen. Hun underviser i kunsthistorie og internasjonal sikkerhetspolitikk.
 • Heidrun Sørlie Røhr er statsviter. Hun underviser i Tolkiens litteratur og er dirigent for skolekoret.

Les mer om skolens lærere og andre ansatte

Galleri

Møt lærerneSøk her