For deg som vil fordype deg i hvordan synet på menneske, natur og samfunn har utviklet seg gjennom historien, og diskutere de viktigste politiske problemstillingene i vår tid.

Sett sammen din egen fagkombinasjon!
På linjen Filosofi, litteratur og politikk er det faglig nysgjerrighet og engasjement som står i sentrum. Linjen er egner seg spesielt godt for deg som ønsker et år på folkehøgskole, samtidig som du lærer mye som vil være faglig relevant for din videre utdanning.

Søknadsskjema

 

Linjen har et rikholdig og bredt fagtilbud. Du velger minst tre fag fra listen nedenfor, i tillegg til fellesfag og linjefag. Du får møte engsjerte lærere med faglig tyngde, og kan reise til Athen og Delfi på studietur.

Fagtilbud

 • Politisk tenkning – Linjefag

  Faget gir en innføring i politisk teori og tenkning og aktuelle politiske problemstillinger. Vi tar for oss sentrale politiske tenkerne, fra antikken og frem til i dag, og går gjennom de sentrale ideologienes politiske virkningshistorie. Det blir lagt særlig vekt på å beskrive fremveksten av den moderne demokratiforståelsen og den liberale rettsstaten. Det blir også diskutert aktuelle politiske temaer, som transhumanisme, ytringsfrihet, terrorisme, overvåking, populisme, det digitale mennesket, klima og sosial tillit. Faglærer er filosof og sakprosaforfatter Joakim Hammerlin.

 • Miljø og klima

  Faget har som ambisjon å dekke samspillet mellom økonomi, økologi og samfunn. Det tar for seg forståelsen av menneske og natur i klassisk økonomisk teori, og forsøker å sette dette i sammenheng med de økologiske og sosiale utfordringene vi står overfor: Klimaendringer, miljøødeleggelser, ressursutarming, fattigdom og finanskrise. Vi diskuterer om det finnes et motsetningsforhold mellom det økonomiske systemets krav til vekst, og klodens økologiske begrensninger, og hvordan dette eventuelt kan løses. Faglærer er filosof Joakim Hammerlin, som har et stort engasjement innen miljø- og klimaspørsmål.

 • Kjønn og identitet

  Er det riktig som Chimamanda Ngozi Adichie sier at vi alle burde være feminister? Stemmer det at «man fødes ikke som kvinne, man blir det» slik Simone de Beauvoir så banebrytende skrev i 1949? Eller er kjønnsidentiteten mer bestemt av biologien enn mange har hevdet de siste tiårene? Dette er noen av temaene som kommer til å bli diskutert i dette valgfaget. Det blir både en gjennomgang av ulike fagretningers tilnærming til temaer som vedrører kjønn, kjønnsidentitet og en diskusjon av aktuelle temaer som kritikk av medisinske kjønnsdefinisjoner, likestillingspolitikk og transseksualisme. Undervisningen kommer til å være variert, med forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Det legges stor vekt på studentenes deltakelse. Faglærer er antropolog Signe Therese Strøm, som er inspektør og lærer på Filosofi, litteratur og politikk.

 • Fred, dialog og solidaritet

  Verden preges i dag av store migrasjonsbølger. Gjennom flyktningstrømmen kommer internasjonale konflikter nærmere enn noen gang før. Krig og urolighet i land som Syria, Eritrea, Irak og Afghanistan angår oss direkte, ikke bare på grunn av Norges rolle internasjonalt, men fordi vi møter mennesker fra konfliktområder som flyktninger og landsmenn. I valgfaget lærer elevene om dialog og konflikthåndtering gjennom praktiske øvelser, og får innføring i pågående dialog- og fredsarbeid. Nansen Fredssenters medarbeidere deler erfaringer direkte fra feltarbeid i Norge, Afghanistan, Balkan og Ukraina. Valgfaget er en arena for å utforske egen identitet og for å fremme dialog i mellommenneskelige møter. Fagansvarlig er Norunn Grande, Spesialrådgiver ved Nansen Fredssenter.

 • Litteratur og idéhistorie

  Viktige tekster fra den europeiske historien står på programmet i Litteratur- og idéhistorie. Sammen vil vi forsøke å avkode tekstenes innhold og gjøre oss kjent med konteksten som verkene springer ut av. Hva kan disse klassiske tekstene si oss om verden og mennesket til ulike tider? Hvilke ideer formidler de om politikk og samfunn? Hvordan har tekstene blitt videreført og gjenfortolket? Vi ser blant annet på Homers Odysseen og Iliaden, Platons Symposium, Boethius´ Filosofiens trøst og Dantes Guddommelige komedie. Fra nyere tids litteraturhistorie vil vi lese utdrag fra noen av den italienske renessansens viktigste nyplatonske tekster, av Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola og Tullia d´Aragona, og dessuten se på et utvalg romantekster fra moderne tid.

 • Tolkiens litteratur

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, essay, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Vi tar for oss grunnleggende tema i forfatterskapet, som fremstillinger av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen. Vi ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er en av lærerne på linjen.

 • Sjakk

  For første gang vil vi ha sjakk som eget valgfag på Nansenskolen. Faget vil foregå konsentrert over fire helger gjennom skoleåret, og vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Faglærer er Askild Bryn, en dyktig sjakkspiller som har kommentert flere sjakkmesterskap for NRK.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Drama

  Drama er et fag som foregår i fire helger i løpet av skoleåret. Gjennom improvisasjoner, teatersport og tekstarbeid frigjøres fantasien. Det jobbes med utdrag fra kjente skuespill, og man får prøve ut ulike dramatiske ytringsformer. Hver helg avsluttes med en liten forestilling. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring med drama. Det viktigste er å leke, utfolde seg og ha det morsomt! Faglærer er Trine Vollan, som er freelance dramatiker, forfatter og filmskaper.

 • Internasjonal sikkerhetspolitikk – fellesfag

  Dette er et fellesfag som alle studenter har. Denne ukentlige økten tar for seg den aktuelle internasjonale sikkerhetssituasjonen, og ser nærmere på ulike konfliktområder og fredsbyggende tiltak. Forelesere er blant andre ansatte ved Nansen Fredssenter, som har kompetanse på Ukraina, Vest-Balkan, Afghanistan, Somalia og Irak, samt spesielt inviterte forskere. Fagansvarlig er rektor Unn Irene Aasdalen, som de siste årene har hatt særlig fokus på Nordøst-Asia, deriblant Korea, Kina og Japan. Les mer om fellesfag her

 • Filosofihistorie – fellesfag

  Dette er et fag som alle studenter ved Nansenskolen har sammen. I filosofihistorien går vi gjennom europeisk filosofihistorie fra antikken og fram til i dag: Hva har formet våre ideer og oppfatning om verden rundt oss, og menneskets plass i den? Faglærer er Helge Salemonsen, som har magistergrad i filosofi og er en av Nansenskolens faste lærere. Les mer om fellesfagene her

 • Kunsthistorie – fellesfag

  Dette er et fellesfag som alle studenter ved alle linjer har sammen. Timene brukes i hovedsak til kunsthistorie og enkelte litterære tema. Målet er å diskutere de ulike kunsthistoriske epokene og å se kunsten i sammenheng med historien, tidens tanker og den øvrige samfunnsutviklingen. Rektor Unn Irene Aasdalen har hovedansvar for undervisningen, men også flere gjestelærere bidrar til disse timene, blant annet noen av skolens tidligere rektorer samt fast ansatte lærere og timelærere. Les mer om fellesfag her

 • Retorikk – intensivkurs

  Vi tar for oss klassikere innenfor retorikk. Det vil særlig legges vekt på politisk retorikk med historiske og moderne eksempler. Valgfaget er et tilbud som legges inn som kortkurs i løpet av året, og som studentene kan velge i tillegg til sine faste fag. Faglærer er filosof Joakim Hammerlin.

 • Musikkfilosofi – intensivkurs

  Dette er et helgekurs i musikkfilosofi, med tidligere rektor Peder Christian Kjerschow. Her settes studentene inn i ulike epoker i europeisk musikkhistorie, satt i sammenheng med filosofihistorien. Studentene får lytte til utdrag av musikkstykker i tillegg til forelesninger. Kurset er åpent for alle linjer.

 • Tegning – intensivkurs

  Dette er et intensivt tegnekurs, hvor studentene får en introduksjon til det å tegne. De blir introdusert til forskjellige blyanter og hvordan de påvirker uttrykket. Det er både fokus på teknikker, og på studentenes personlige opplevelse. Vi arbeider mye med å tegne kroppen, og tegner hverandre, både i portrett og i helfigur. I tillegg tegner vi croquis, og får foredreag om forskjellige tegnere fra kunsthistorien. Underveis er det individuell og felles gjennomgang. Valgfaget går over en helg. Lærer er Bjørn Kirk.

 • Bokbinding – intensivkurs

  Dette er et kortkurs i bokbinding, åpent for alle studenter. Faget går over en helg, og er åpent for alle linjer. Lærer er billedkunstner Jannecke Lønne Christiansen.

 • Kina, Japan, Korea – intensivkurs

  Dette er et intensivkurs i forholdet mellom øst og vest, politisk, sosialt og økonomisk. Mer informasjon kommer.

NB! Fagtilbudet kan variere noe fra år til år.

Søknadsskjema

Galleri

Studietur

Vi reiser til Athen og Delfi!
Hellas er et land som på flere måter illustrerer det faglige programmet på Nansenskolen. Gjennom året blir vi kjent med antikkens greske filosofer og dramatikere. Hellas er et land som i vår tid har fått erfare noen av vår tids mest krevende utfordringer: Økonomisk nedgang og flyktningkrise. På reisen ser vi kulturminner fra antikken, og får nærmere innblikk i noen av de store politiske utfordringene landet står overfor i dag. Reisemålet kan variere fra år til år.

Les mer og se bilder fra studieturer

Galleri

Undervisningen

Nansenskolen står i en akademisk tradisjon, med høyt utdannede lærere som virkelig brenner for fagene sine. Mye av undervisningen foregår i mindre grupper som du selv har valgt ut fra dine interesser.

Her kan du fordype deg i ulike fagfelt, som: filosofi og idéhistorie, litteratur, miljø og klima, kjønn og identitet, freds– og sikkerhetspolitikk, eller konsentrere deg spesielt om Kina, Korea, Japan. Du kan gå i dybden på enkelte forfatterskap, som Ibsen og Tolkien, eller du kan velge å ha sjakk valgfag, synge i kor, eller velge mellom flere andre fag (se listen øverst på siden).

Fellesundervisning

Fellesfag: Fellesfagene er en viktig del av det faglige programmet og er obligatoriske for alle linjer, til sammen 11 t pr uke. Disse er:

 • Filosofihistorie
 • Internasjonal freds- og sikkerhetspolitikk
 • Kunsthistorie

Les mer om fellesfag

(*Fagtilbudet kan variere noe fra år til år)

Søknadsskjema

Se film fra Nansenskolen her

Galleri

Pris, Søknad og opptak – les mer

Semesteroppgaver

Hvert semester skriver studentene semesteroppgave i et selvvalgt tema knyttet til fagene på linjen. Dette er en mulighet til å gå dypere inn i ett emne, og å få tid til å jobbe konsentrert med dette. Les om semesteroppgave.

Galleri

Utstyr

Du trenger ikke noe utstyr for å starte på denne linjen, men vi anbefaler at du kjøper en lærebok i filosofihistorie. Du får vite mer om denne ved oppstart. Les mer om skolens lokaler og fasiliteter her

linjelærere

Lærerne på linjen har alle lang universitetsutdanning, og går inn i undervisningen med faglig tyngde kombinert med stor faglig glede og entusiasme. Dette er de fast ansatte lærerne på linjen, som har undervisning og veiledning.

 • Joakim Hammerlin er filosof og hovedlærer på linjen. Han underviser i politisk tenkning, og i klima og miljø. Han har ansvar for skolens filmklubb, og inviterer til ballspill en gang i uka.
 • Signe Therese Strøm er antropolog og assisterende rektor. Hun underviser om kjønn og identitet.
 • Helge Salemonsen er filosof. Han underviser i filosofihistorie og faget Ibsens samtidsdramaer.
 • Unn Irene Aasdalen er filosof og rektor ved skolen. Hun underviser i kunsthistorie og internasjonal sikkerhetspolitikk.
 • Heidrun Sørlie Røhr er statsviter. Hun underviser i Tolkiens litteratur og er dirigent for skolekoret.

Les mer om skolens lærere og andre ansatte

Galleri

Møt lærerneSøk her