Alle linjene på Nansenskolen har felles undervisning flere ganger pr uke, som utgjør grunnstammen i undervisningen. Alle deltar i følgende fag:

Filosofihistorie

I filosofihistorien går vi gjennom europeisk filosofihistorie fra antikken og fram til i dag: Hva har formet våre ideer og oppfatning om verden rundt oss, og menneskets plass i den? Vi tar utgangspunkt i den førfilosofiske diktning (Homer) og fører en linje fra den tidligste greske filosofi fram mot vår egen tid. Sentrale tenkere i disse timene er: Platon, Aristoteles, Augustin, Aquinas, Descartes, Hume, Kant og Hegel, men vi kommer også inn på en rekke andre filosofer og tankeretninger innenfor den europeiske tradisjonen. Fagansvarlig er filosof Helge Salemonsen.

Internasjonal sikkerhetspolitikk

Freds- og sikkerhetspolitikk åpner undervisningsuka på Nansenskolen. Vi tar for oss aktuelle internasjonale saker, og drøfter så vel konflikter og fredsbyggende tiltak. Fagansvarlig, rektor Unn Irene Aasdalen, er spesielt engasjert i sikkerhetssituasjonen i Øst, så vel i Øst-Europa som Øst-Asia. Nansenskolen arrangerer en årlig temauke om Kina, Japan, Korea, samt en Øst-Vest sommerskole, NEWDAY, med deltakere fra Norden og Nordøst-Asia. Andre bidragsytere er ansatte ved Nansen Fredssenter, med kompetanse på ulike konfliktområder, samt spesielt inviterte forskere innen internasjonale forhold.

Kunsthistorie

Hver fredag ser vi på europeisk billedkunst og analyserer de kunsthistoriske epokenes motiver og symboler. Det blir lagt vekt på kunstens idéverden og historiske kontekst, så vel som på mytenes og religionens betydning. Kurset tar sikte på å fremelske glede over kunst like mye som å dechiffrere meningsinnhold. Fagansvarlig er rektor Unn Irene Aasdalen. Innimellom vil det gis foredrag i litteratur- eller kulturhistorie.

Galleri

Søknadsskjema

Andre felles aktiviteter

I løpet av et skoleår på Nansenskolen har vi også andre møteplasser der alle tre linjer er samlet. Nedenfor finner du noen av disse.

Åpne møter

Nansenskolen har siden oppstarten vært en arena for samfunnsdebatt, og de åpne møtene på kveldstid står sentralt. Anerkjente forskere, forfattere, kunstnere, politikere og andre samfunnsaktører inviteres til foredrag og samtale, der også øvrige interesserte kan delta. Les mer om åpne møter og kommende arrangement

Åpen dag

Foreldre, venner og andre utenfra blir invitert til skolen for å oppleve et felles kulturarrangement til inntekt for et godt formål.

Peiskveld med aktuelt

Dette er kvelder der studentene selv forbereder en samtale om aktuelle spørsmål og nyheter. Alle studentene deltar i plenumsdiskusjon og gruppesamtale.

Fagdager

Hver vinter inviterer vi elever og lærere fra videregående skoler til Filosofidagen (i samarbeid med Filosofiforeningen) og Fagdag for Politikk og Menneskerettigheter.

Galleri

Søknadsskjema
Søk her